Skip to main content

Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe

Hyfforddwr Premier League Kicks

Arwain ar gyflawni gweithgareddau brosiect Premier League Kicks. Bydd hyfforddwr Premier League Kicks yn gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Ymgysylltu Ieuenctid, yn ogystal ag ystod o bartneriaid i ddatblygu ein cynnig ymhellach a sicrhau bod pobl ifanc sy’n mynychu yn parhau i elwa ar brosiect Premier League Kicks.

Dyddiad Cau: 22 Mai 2022