Skip to main content

Sefydliad Dinas Abertawe AFC

Hyfforddwr Cymunedol Sesiynol yr Uwch Gynghrair

Dyddiad Cau: 19 Medi

  • Cyflwyno gweithgareddau deniadol a hwyliog, pêl-droed ac aml-chwaraeon mewn ardaloedd o angen uchel / ardaloedd o amddifadedd.
  • Cefnogi hyfforddwyr Kicks, i sicrhau bod sesiynau'n cael eu cyflwyno o'r ansawdd uchaf.
  • Cefnogi i nodi safleoedd addas ar gyfer dosbarthu ciciau a darparu cyfleoedd sy'n ysbrydoli, cymell, ac yn grymuso pobl ifanc i wireddu eu potensial.
  • Ymgysylltu'n effeithiol â phobl ifanc anodd eu cyrraedd mewn sesiynau, wrth weithredu fel model rôl cadarnhaol.

Darllen mwy yma