Skip to main content

Tenis Cymru

Cydlynydd Cystadlaethau a Digwyddiadau

Mae Tennis Cymru yn ymroddedig i ddarparu digwyddiadau a chystadlaethau o ystod eang ac atyniadol ar gyfer chwaraewyr lefel hamddenol i lefel rhyngwladol. Gyda’r nod o ymgysylltu gyda mwy o bobl o fewn tennis a chynorthwyo yn natblygiad chwaraewyr talentog trwy gystadlaethau priodol.

Dyddiad Cau: 15fed Gorffenaf - 5yh