Skip to main content

Tenis Cymru

Rheolwr Hyfforddi a Gwirfoddoli

Mae Tennis Cymru yn edrych am Reolwr Hyfforddi a Gwirfoddoli i roi cymorth i hyfforddwyr a gwirfoddolwyr tennis o fewn ein lleoliadau a rhaglenni. 

Mae'r Rheolwr Hyfforddi a Gwirfoddoli yn gweithio ar draws y busnes, gan gysylltu â chydlynu gyda chydweithwyr i ddarparu cymwysterau sy'n arwain y ffordd o fewn y diwydiant, DPP, hyfforddiant, mentora a chefnogaeth i sicrhau bod gennym y bobl orau i gyflawni ein gweledigaeth. 

Dyddiad Cau: 15fed Gorffennaf