Skip to main content

Undeb Rygbi Cymru

Cynghorydd Perfformiad a Ffordd o Fyw

Pwrpas y rôl yw gweithio gyda charfan genedlaethol y merched a charfannau dan 20 a dan 18 y merched i ddarparu cymorth a datblygiad cyfannol, o safon fyd-eang i athletwyr er budd y person yn ogystal â’r chwaraewr, wrth i’r unigolyn ddatblygu yn ei gyrfa chwarae i fywyd tu hwnt. 

Bydd cynllunio ar gyfer bywyd yn y dyfodol a datblygu gyrfa yn rhan hanfodol o’r rôl, yn ogystal â chreu’r amgylchiadau i bob chwaraewr ragori ym myd rygbi.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 28fed Ionawr 2022