Skip to main content

Undeb Rygbi Cymru

Pennaeth Lleoedd

Cefnogi a darparu arweiniad i Strategaeth Gymunedol Undeb Rygbi Cymru gyda chyfrifoldeb dros gyflawni yn y meysydd allweddol hyn:

  • Busnes a masnachol,
  • Gwirfoddoli
  • Cyfleusterau a buddsoddi i wella hyfywedd a chynaliadwyedd clybiau rygbi Cymru “oddi ar y cae”.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 23ed Mai 2022, hanner dydd