Skip to main content

Undeb Rygbi Cymru

Prentis datblygu rygbi

Mae Grŵp Undeb Rygbi Cymru (URC) yn falch o gynnig cyfle gwych i bobl ifanc ymuno â’n rhaglen brentisiaeth. Rydym yn chwilio am bobl ifanc ddeinamig sy’n dangos agwedd ‘gallu gwneud’, parodrwydd i roi cynnig ar bethau newydd ac arddangos ein gwerthoedd ym mhopeth a wnânt.

Mae Rhaglen Prentisiaeth Datblygu Rygbi URC yn rhoi cymwysterau cydnabyddedig, sgiliau newydd, gwybodaeth a chyfoeth o brofiad yn gweithio fel Prentis Datblygu Rygbi i bobl ifanc

Dyddiad cau: 15 Awst 2022