Skip to main content

Undeb Rygbi Cymru

Rheolwr Cyfrif Partneriaethau

Byddwch yn gyfrifol am reoli ac ysgogi cyflwyno Undeb Rygbi Cymru a Swyddog Stadiwm Principality Partneriaid. Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy feithrin perthnasoedd gwaith cryf gyda chysylltiadau partner allweddol yn ogystal â rhanddeiliaid mewnol.

Dyddiad Cau: 3ydd Mai 2022