Skip to main content

Undeb Rygbi Cymru

Rheolwr Datblygu Clybiau

Teitl swydd: Rheolwr Datblygu Clybiau
Lleoliad: Hyblyg
Cyflog: Band 3 (£36,412 y flwyddyn)
Oriau: 35 awr yr wythnos
Cysylltiad: Natalie Bonnet
Ebost:[javascript protected email address]

Mae Grŵp Undeb Rygbi Cymru’n recrwitio Rheolwr Datblygu Clybiau darparu arweiniad a chefnogaeth arbenigol i glybiau ar bob agwedd ar ddatblygiad oddi ar y cae, gan gynnwys llywodraethu, rheoli clybiau, gwirfoddoli a buddsoddi mewn cyfleusterau.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 5 o’r gloch ar ddydd Llun, 2il Awst 2021.

Rhaid yw cyflwyno Ffurflenni Cais i [javascript protected email address] erbyn y dyddiad cau.

Datblygwr Clybiau x 4

Teitl swydd: Datblygwr Clybiau
Lleoliad: Un bob un ar gyfer yr ardaloedd a ganlyn yng Nghymru – y De-ddwyrain, y De a’r Gorllewin, y De a’r Canolbarth a’r Gogledd a’r Gorllewin
Cyflog: Band 5
Oriau: 35 awr yr wythnos
Cysylltiad: Natalie Bonnet
Ebost:[javascript protected email address]

Mae Grŵp Undeb Rygbi Cymru’n recrwitio pedwar Datblygu Clybiau datblygu a gwella cynaliadwyedd hirdymor clybiau yn yr Ardal berthnasol

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw 5 o’r gloch ar ddydd Mercher, 4ydd Awst 2021.

Rhaid yw cyflwyno Ffurflenni Cais i [javascript protected email address] erbyn y dyddiad cau.