Skip to main content

Urdd Gobaith Cymru

Cydlynydd Gweithgareddau Chwaraeon

Bydd angen i'r Cydlynydd Chwaraeon cynnal sesiynau wythnosol a chlybiau e.e. clybiau hwyl a chlybiau chwaraeon penodol tu fewn a thu allan i oriau dysgu yn yr ardaloedd a nodwyd.   

Cydweithio gyda gwirfoddolwyr, hyfforddwyr a phrentisiaid sydd yn gweithio yng nghlybiau chwaraeon yr adran.

Dyddiad Cau: 26ed Awst 2022