Skip to main content

Chwaraeon Gogledd Cymru

Chwaraeon Gogledd Cymru yw'r bartneriaeth chwaraeon ranbarthol gyntaf i gael ei chreu yng Nghymru. Rydym yn arweinwyr i weddill y genedl eu dilyn.

Crëwyd Chwaraeon Gogledd Cymru trwy gydweithrediad a gweledigaeth 13 o bartneriaid strategol allweddol sy'n cynrychioli ehangder ein cymunedau ledled Gogledd Cymru.

Bydd gan Chwaraeon Gogledd Cymru (ChGC) "Fwrdd Partneriaeth" cytbwys, cynhwysol, amrywiol a medrus a fydd yn canolbwyntio ar gyfeiriad strategol a gweithgareddau gweithredol Chwaraeon Gogledd Cymru o ddydd i ddydd. Gan gynnwys swydd y Cadeirydd, bydd gan y Bwrdd Partneriaeth rhwng 8-12 aelod sy'n cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau Chwaraeon Gogledd Cymru.

Darllen Mwy.