Skip to main content

Elusen Hoci Cymru Charity

Cyfarwyddwr Anweithredol: Llywodraethu a Chyfreithiol

Dyma gyfle cyffrous i chi arddangos eich sgiliau, angerdd, a rhwydweithio wrth i chi ddechrau dylanwadu ar gychwyniad Elusen Hoci Cymru Charity. 

Nod yr elusen yw cefnogi cymunedau yng Nghymru i ddatblygu dyfodol iachach, mwy cynaliadwy trwy rym chwaraeon ac angerdd ein Teulu Hoci. 

 

Dyddiad Cau:  Dydd Sul 18 Chwefror 24 - 23:59