Skip to main content

Gymnasteg Cymru

Swyddog Datblygu Gymnasteg Gorllewin Cymru

Diben cyffredinol y rôl hon yw cynnal a thyfu'r gymuned gymnasteg yn Ardal Gorllewin Cymru. Bydd deiliad y rôl yn gweithio'n agos gyda chlybiau a phartneriaid i nodi cyfleoedd datblygu i ddarparu profiadau gymnasteg cadarnhaol i bawb. 

Cyfeiriwch yn garedig at wefan Gymnasteg Cymru am fanylion llawn ar broffil y rôl.

 

Dyddiad Cau:  Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023 - 5pm