Skip to main content

Gymnasteg Cymru

Swyddog Diogelu Cenedlaethol x2

Diben cyffredinol y rôl hon yw cydnabod a rheoli risg yn effeithiol, bod yn gyfrifol am gofnodi ac ymateb i gwynion a phryderon a dderbyniwyd gan Gymnasteg Cymru, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i bryderon amddiffyn plant/Diogelu, ac arwain gwelliant ac arloesedd parhaus yn ein systemau rheoli achosion a rhwydwaith swyddogion clybiau a lles.

Cyfeiriwch yn garedig at y pecyn recriwtio i gael manylion llawn am broffil y rôl, sydd ar gael ar ein gwefan Gymnasteg Cymru.

 

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 9 Mehefin 2023 - 5pm