Skip to main content

Gymnasteg Prydain

Cyfarwyddwr Anweithredol Lles a Diogelwch

Mae cyfle newydd yn bodoli yng Nghymnasteg Prydain ar gyfer Cyfarwyddwr Lles a Diogelwch Anweithredol Arweiniol sy'n gallu cynnig arweiniad, cefnogaeth, arbenigedd, a phersbectif gwrthrychol ar faterion allweddol lles a diogelwch, strategaeth, llywodraethu, materion ariannol, a rheoli risg.

Dolen i wybodaeth bellach ar wefan y sefydliad

Dyddiad cau: 05/12/21