Skip to main content

Hoci Cymru

Hyfforddwr Hoci Cymunedol

Mae cyfleoedd cyffrous wedi codi I weithia gyda Hoci Cymru i gyflwyno amrywiaeth o fentrau ledled Cymru

Gan weithio’n agos gydag aelodau tîm Hoci Cymru, byddwch yn cynllunio ac yn cyflwyno amrywiaeth o fentrau

Rydym yn chwilio am unigolion sy’n gallu ysgogi ac ysbrydoli chwaraewyr newydd a chyfredol

Dyddiad Cau: Dydd Sul 30ain Chwefror