Skip to main content

Hoci Cymru

Rheolwr Datblygu Busnes

Rydym yn recriwtio unigolyn angerddol, llawn cymhelliant ac egnïol a fydd yn trawsnewid hoci yng Nghymru mewn ffordd gwbl newydd. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am dorri nenfwd gwydr chwaraeon elitaidd a newid tirlun hoci yng Nghymru gan ein gwneud yn fusnes llwyddiannus ac ariannol gynaliadwy.

Dyddiad Cau: Dydd Sul 6ed Chwefror 2022