Skip to main content

Mountain Training Cymru

Cadeirydd a Cyfarwyddwr Cyllid

Mae Mountain Training Cymru (MTC) yn recriwtio ar gyfer Cadeirydd a Chyfarwyddwr Cyllid. Mae’r ddau gyfle yn wirfoddol ac anweithredol.

Mae hyn yn gyfle i bobl â sgiliau a phrofiad addas i ymuno â Bwrdd bychan a chyfranogi mewn gwaith diddorol a buddiol sy’n gysylltiedig â hyfforddi arweinwyr cerdded bryniau a dringo creigiau yng Nghymru.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 28 Chwefror 2022