Skip to main content

Sefydliad AFC Dinas Abertawe

Gweithiwr Achos wedi'i Dargedu Prosiect Premier League Kicks

Cynllunio, datblygu a darparu rhaglen ymyrraeth wedi'i thargedu ar gyfer unigolion ifanc, sydd mewn perygl fel y nodwyd fel partneriaid allweddol (Troseddau Ieuenctid, yr Heddlu, timau Diogelwch Cymunedol). 

Bydd y prosiect yn targedu pobl ifanc (12-16) sydd naill ai'n ymwneud â thrais ieuenctid (neu mewn perygl o gymryd rhan ynddo). Nod y prosiect fydd llywio pobl ifanc i ffwrdd o drais a gweithgaredd troseddol trwy eu grymuso i ddatblygu sgiliau ac agweddau i wneud dewisiadau bywyd cadarnhaol.

Darllen mwy yma