Skip to main content

Sefydliad Clwb Pel-droed Dinas Abertawe

Hyfforddwr Cymunedol Gwirfoddol

Mae Hyfforddwyr Gwirfoddol yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau cynaliadwyedd prosiectau’r Uwch Gynghrair, gan gefnogi aelodau staff Sefydliad Clwb Pel-droed Dinas Abertawe a chyfranogwyr y prosiect. Cynorthwyo i gynllunio a/neu hwyluso gweithgareddau pel-droed a chyflwyno sesiynau pel-droed hwyliog a deniadol. Cefnogi Hyfforddwyr PL a Hyfforddwyr Cymunedol i ddarparu hyfforddiant i bobl ifanc sy'n mynychu'r sesiynau.

 

Dyddiad cau:  Dydd Llun 31 Gorffennaf 2023