Skip to main content

CGGC

Swyddog Amrywiaeth Chwaraeon Cenedlaethol

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a fydd yn defnyddio ei brofiad bywyd a’i ddoniau creadigol i gydlynu cyfleoedd i gymunedau amrywiol gymryd rhan mewn chwaraeon. Bydd yn datblygu cysylltiadau â chlybiau ‘prif ffrwd’ a chyrff llywodraethu ac yn gweithio fel rhan o bartneriaeth strategol i ffurfio’r chwaraeon a fydd yn cael eu darparu i gymunedau amrywiol ledled Cymru. Mae hwn yn gyfle delfrydol i unrhyw un sy’n frwd am wneud gwahaniaeth i’r dirwedd chwaraeon a gwneud mannau chwaraeon yn fwy cynhwysol.

 

Dyddiad Cau:  Dydd Mawrth 25 Mehefin 2024