Skip to main content

Amrywiaeth Gweithlu

 1. Hafan
 2. Partneriaid
 3. Amrywiaeth Gweithlu

Gweithredu Cadarnhaol mewn Arweinyddiaeth

Ein dull o weithredu

Mae tîm datblygu pobl Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu gallu a hyder y gweithlu yng Nghymru. Yn cyd-fynd yn agos â’n blaenoriaeth fusnes o Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, rydym yn edrych ar ddull teg o sicrhau ein bod yn parhau i amrywio’r gweithlu i adlewyrchu cymunedau Cymru. Nod y dull hwn o weithredu yw ymgysylltu ag unigolion o gefndir ethnig amrywiol a darparu profiad arweinyddiaeth pwrpasol.

Dwy ddynes yn gwenu yn gwisgo hijabs yn canŵio ar afon.

Pam mae angen y gwaith hwn?

 • Tangynrychiolaeth sylweddol o unigolion o gefndir ethnig amrywiol a gyflogir yn y sector chwaraeon
 • Diffyg modelau rôl o gefndir ethnig amrywiol i ymgysylltu ac ysbrydoli gweithlu'r dyfodol
 • Amrywio'r gweithlu yng Nghymru ymhellach a thynnu sylw at bwysigrwydd sector amrywiol a chynrychioliadol
 • Cyflawni'r weledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru: Cenedl actifl lle gall pawb fwynhau chwaraeon am oes
 • Tynnu sylw at yr achos dros amrywiaeth, bydd gweithlu amrywiol yn dod ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau, safbwyntiau gwahanol ac ar y cyd, gwell datrys problemau a mwy o syniadau.

Sut allwn i helpu?

Mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan unigolion sy’n cael eu cyflogi yn y sector chwaraeon ar hyn o bryd ac sydd o gefndir ethnig amrywiol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu eich sgiliau arwain, cysylltwch â ni erbyn 17:00 ar 2il Rhagfyr.

[javascript protected email address]trwy ebostio [javascript protected email address].

Beth yw Gweithredu Cadarnhaol?

O dan ddarpariaeth gweithredu cadarnhaol, gall sefydliadau gymryd camau yn gyfreithlon i ddiwallu anghenion penodol neu i hyfforddi, datblygu neu annog pobl o gefndir ethnig amrywiol sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn mathau o waith – er enghraifft, swyddi arwain mewn chwaraeon.

Sut?

Creu gweithgor o unigolion o gefndir ethnig amrywiol i gyd-greu profiad arweinyddiaeth a fydd yn diwallu anghenion y gweithgor gyda chymorth ymgynghorwyr arbenigol a Chwaraeon Cymru.

Nod y profiad yw eich helpu i wneud y canlynol:

 • Creu cyfle datblygu pwrpasol i'ch anghenion
 • Paratoi a datblygu eich sgiliau a'ch profiadau i ddatblygu eich gyrfa
 • Eich galluogi i fod yn fodel rôl i helpu i ysbrydoli datblygiad a chynnydd pobl eraill