Main Content CTA Title
  1. Hafan
  2. Y Coronafeirws: Gwybodaeth hanfodol

Y Coronafeirws: Gwybodaeth hanfodol

Mae pandemig y coronafeirws wedi creu sawl her i chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Ar adeg pan mae cadw'n iach ac yn gorfforol actif yn bwysicach nag erioed, mae'n allweddol diogelu'r genedl rhag bygythiad COVID-19 a sicrhau dyfodol ffyniannus i chwaraeon.

Ar ein tudalennau am y coronafeirws fe gewch chi wybodaeth allweddol, ysbrydoliaeth a ffynonellau o gefnogaeth i'ch helpu chi drwy'r cyfnod anodd yma.

Cadw’n actif yn ystod y pandemig

#CYMRUACTIF

O gyfyngiadau symud i weithio o gartref ac ailddechrau chwaraeon a gweithgareddau ... yma fe gewch chi ysbrydoliaeth a chyngor i’ch helpu chi i gadw’n actif. Hefyd fe fyddwn ni’n eich helpu chi i ddeall sut mae’r canllawiau diweddaraf yn effeithio…

Darllen Mwy

Pecyn cyllid gwerth £14 miliwn ar gyfer sector chwaraeon a hamdden Cymru

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cyhoeddi pecyn cyllid heddiw [dydd Iau 17 Medi] i gefnogi sector chwaraeon a hamdden Cymru.     Bydd y ‘Gronfa Adfer Chwaraeon a Hamdden’ yn cefnogi’r sector gyda’r…

Darllen Mwy