Clwb Cowlio Benllech
Clwb Cowlio Benllech


“Fe wnaethon ni lwyddo i ailagor yn gyflym gan ein bod ni’n barod dair wythnos ynghynt mewn gwirionedd,” esbonia trysorydd y clwb Geoff Heald. “Hyd yma mae’r broses gyfan wedi bod yn hwylus. Mae’r system archebu’n gweithio’n dda i weld. O ran hylendid, dydyn ni ddim wedi agor ein toiledau na’n clybiau ac mae’r aelodau’n ymddangos yn hapus i ddod â’u diheintydd eu hunain ar gyfer eu dwylo.” 

Ac mae mwy o newyddion da. Yn ystod y pum diwrnod cyntaf ers ailagor, mae aelodaeth y clwb wedi cynyddu 33%:

“Mae’n edrych yn addawol iawn rhwng popeth. Mae’n rhy fuan eto i fesur beth fydd yr effaith derfynol ar ein cyllid ni. O edrych flwyddyn ymlaen yn unig, mae’n rhaid i ni ystyried cymysgedd oedran aelodau’r clwb. Maen nhw rhwng 60 ac 80 oed yn bennaf ac felly efallai y bydd rhai’n ystyried bod cymdeithasu eto’n ormod o risg, neu chwarae gemau cynghrair. Efallai na fyddan’ nhw’n ymuno eto’r flwyddyn nesaf. 

“Hefyd rydyn ni’n colli’r bobl ar eu gwyliau sy’n darparu refeniw defnyddiol i ni wrth ddefnyddio’r lawnt a’r cyrtiau, ond fedrwn ni ddim cael popeth!”

Archebu i mewn i chwarae yng Nghlwb Bowlio Benllech
Archebu i mewn i chwarae yng Nghlwb Bowlio Benllech


Yn y cyfamser, roedd y clwb yn teimlo y dylai haneru ei ffioedd aelodaeth. Er hynny, y gobaith yw y bydd yn gallu ymestyn y tymor chwarae am bedair wythnos, tan ddiwedd mis Hydref, nes bydd yn cau’n swyddogol am y gaeaf. 

“Rydyn ni’n darparu gwasanaeth cymunedol hanfodol gan mai ni yw’r unig gyfleuster bowlio a thennis yn ardal Benllech.”

Cyllid newydd i helpu i warchod a pharatoi chwaraeon yng Nghymru

Mae Cymdeithas Hamdden Benllech a’r Fro yn un o fwy na 300 o glybiau a sefydliadau cymunedol sydd wedi rhannu mwy na £600k o gyllid y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng gan Chwaraeon Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.         

I helpu i warchod mwy fyth o glybiau a sefydliadau cymunedol ledled Cymru, a galluogi iddynt baratoi ar gyfer cynnal chwaraeon ochr yn ochr â Covid-19, fe fyddwn ni’n cyhoeddi Cronfa newydd fawr ddydd Mawrth 7 Gorffennaf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr wybodaeth lawn drwy gofrestru ar gyfer cylchlythyr Cymru Actif

 

Newyddion Diweddaraf

Diwrnod Llyfr y Byd - Ein newyddiadurwyr chwaraeon gorau sy’n datgelu beth yw eu hoff lyfrau

Dydi pandemig ddim yn gallu effeithio ar bopeth ac un o’r pethau hynny yw Diwrnod Llyfr y Byd, sy’n…

Darllen Mwy

Mae cyrff cyhoeddus yn rhyddhau eu cynlluniau ar gyfer creu Cymru fwy cyfartal

Heddiw mae grŵp o sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus o bob rhan o Gymru sy'n rhan o 'Bartneriaeth Cydraddoldeb…

Darllen Mwy

Dan Jervis yn gosod amser byd newydd wrth i nofwyr ddychwelyd i’r pwll

Mae Dan Jervis wedi cael ei ganmol am y ffordd mae wedi dychwelyd mewn cyflwr mor dda i’r pwll ond mae…

Darllen Mwy