Skip to main content
  1. Hafan
  2. Polisi Cwcis

Polisi Cwcis

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth weithiau am eich dyfais tra rydych chi ar ein gwefan ni. Mae hyn yn galluogi i ni wella ein gwasanaethau a darparu gwybodaeth ystadegol am y defnydd o’n gwefan. 

Yn debyg i’r uchod, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich defnydd cyffredinol o’r rhyngrwyd drwy ddefnyddio ffeil cwcis. O’u defnyddio, mae’r cwcis yma’n cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur chi yn awtomatig. Mae’r ffeil cwcis yn cael ei chadw ar yriant caled eich cyfrifiadur gan fod cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy’n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur. Mae hyn yn ein helpu ni i wella ein gwefan a’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i chi. 

Os byddwch yn mynd i’n gwefan ni a’ch porwr wedi’i osod i dderbyn cwcis, byddwn yn dehongli hyn fel arwydd eich bod yn rhoi eich caniatâd i ni ddefnyddio cwcis a thechnolegau eraill tebyg fel y disgrifir ym mholisi cwcis y wefan hon. Os byddwch yn newid eich meddwl yn y dyfodol am adael i ni  ddefnyddio cwcis, gallwch addasu gosodiadau eich porwr i wrthod cwcis neu analluogi cwcis yn llwyr.     

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Mae’r cwcis yma’n cael eu defnyddio ar wefan Chwaraeon Cymru i gyd. Mae’r cwcis yma’n cael eu defnyddio at ddibenion cofnodi gan ein helpu ni i gasglu gwybodaeth am faint o bobl sy’n defnyddio ein gwefan ni, pa rannau y sicrheir mynediad iddynt ac o ble mae’r ymwelwyr yn dod. 

Efallai y bydd ein gwefan yn cysylltu â gwefannau trydydd parti sydd hefyd yn defnyddio cwcis efallai – cwcis nad oes gennym ni reolaeth arnynt. Rydym yn argymell eich bod yn gwirio hysbysiad preifatrwydd y trydydd parti perthnasol am unrhyw gwcis a gaiff eu defnyddio. 

Gallwch gyflunio eich porwr i wrthod cwcis, dileu cwcis, neu i gael gwybod os caiff cwci ei gosod. Gallwch gael gwybodaeth am sut i wneud hyn drwy glicio ar “help” yn newislen eich porwr.

I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i http://www.allaboutcookies.org/

Sylwer y gall dileu neu flocio cwcis atal y wefan rhag gweithio’n iawn ac efallai na fyddwch yn gallu mynd i rai rhannau.     

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau am ein defnydd ni o’ch gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni ar [javascript protected email address]