Skip to main content
  1. Hafan
  2. Ymchwil a Gwybodaeth

Ymchwil a Gwybodaeth

Mae ein tîm Ymchwil a Gwybodaeth yn casglu ac yn rheoli data am weithgarwch chwaraeon yng Nghymru. 

Mae ein dau arolwg mawr ar gyfranogiad chwaraeon yng Nghymru – yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol a’r Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol – yn rhoi darlun clir i’r sector o gynnydd a’r gwaith sydd ei angen er mwyn galluogi i chwaraeon yng Nghymru ffynnu.

Yn fwy na dim ond sicrhau niferoedd uchel, mae ein tîm yn ein helpu ni i ddeall cymhelliant pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon a’r rhwystrau sy’n eu hatal yn aml. Rydym yn rhannu ein canfyddiadau ar draws y sector fel ein bod i gyd yn gallu defnyddio’r data i greu cenedl gorfforol ac iachach. 

Rydym yn gyflenwr ystadegau swyddogol, sy’n golygu bod ein data’n cydymffurfio â lefelau uchel o ansawdd ac arfer da.

Am ragor o wybodaeth.

Cysylltwch â ni ar:

  • [javascript protected email address]
  • 0300 300 3116

Newyddion Diweddaraf - Ymchwil a Gwybodaeth

Y fitamin golau’r haul!

Mae’r Hydref wedi cyrraedd! Ac i athletwyr sy’n hyfforddi yng Nghymru a ledled y DU, mae hyn yn golygu…

Darllen Mwy

Dynion a Merched gyda’i gilydd – rhai o’r tueddiadau mewn chwaraeon cymysg

Yn y  1970au gwelwyd Brwydr y Rhywiau rhwng seren y byd tennis i ferched  Billie Jean King…

Darllen Mwy

Mae’n amser am Ionawr Tri

Mae llawer o bobl yn addo cael Ionawr Sych y mis yma, ond beth am Ionawr Tri?Mae Triathlon Cymru yn…

Darllen Mwy