Main Content CTA Title

Ymchwil a Gwybodaeth

Mae ein tîm Ymchwil a Gwybodaeth yn casglu ac yn rheoli data am weithgarwch chwaraeon yng Nghymru. 

Mae ein dau arolwg mawr ar gyfranogiad chwaraeon yng Nghymru – yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol a’r Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol – yn rhoi darlun clir i’r sector o gynnydd a’r gwaith sydd ei angen er mwyn galluogi i chwaraeon yng Nghymru ffynnu.

Yn fwy na dim ond sicrhau niferoedd uchel, mae ein tîm yn ein helpu ni i ddeall cymhelliant pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon a’r rhwystrau sy’n eu hatal yn aml. Rydym yn rhannu ein canfyddiadau ar draws y sector fel ein bod i gyd yn gallu defnyddio’r data i greu cenedl gorfforol ac iachach. 

Rydym yn gyflenwr ystadegau swyddogol, sy’n golygu bod ein data’n cydymffurfio â lefelau uchel o ansawdd ac arfer da.

Am ragor o wybodaeth.

Cysylltwch â ni ar:

  • [javascript protected email address]
  • 0300 300 3116

Prif Gynnwys

Y bwlch anghydraddoldeb wedi cynyddu yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae ymchwil yn awgrymu bod y cyfyngiadau symud wedi gwaethygu’r bwlch rhwng pobl actif a segur yng Nghymru...

Read more