Skip to main content

Ystadegau

Mae Chwaraeon Cymru yn cynhyrchu Ystadegau Swyddogol ac yn gyfrifol am gasglu, llunio, prosesu, dadansoddi, dehongli a dosbarthu ystadegau yn unol â'r egwyddorion sy'n cael eu datgan yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Cyhoeddiadau i'w rhyddhau yn fuan 

 

09:30am 21 Medi 2022: ACC 2021-22 (Chwaraeon a ffyrdd o fyw egnïol) - Cyflwr y Genedl 2021-22

09.30am Hydref 11eg 2022: Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022 -Cyflwr y Genedl a Phrif Ganlyniadau 

 

Datganiadau blaenorol 

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru

 

Addysg Bellach

 

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2013

Arolwg 2011 ar Chwaraeon Ysgol - prif ganlyniadau ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd

Arolwg 2011 ar Chwaraeon Ysgol - prif ganlyniadau ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd

Arolygon 2000 i 2011 ar Chwaraeon Ysgol: prif ganlyniadau ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2015: Adroddiad Cyflwr y Genedl

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2015: tablau data cenedlaethol

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2018: Adroddiad Cyflwr y Genedl

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2018: Tablau Data

 

***Hysbysiad Cywiro***

Roedd Tabl 4 Tablau Cenedlaethol Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2015 yn dangos data anghywir ar gyfer Bro Morgannwg a Thorfaen yn flaenorol. Roedd y ffigurau wedi cael eu dangos yn groes ar gyfer y ddwy res yma.

Cafodd y ffigurau hyn eu cywiro am 10.30am ar 7fed Rhagfyr 2015. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

 

Data poblogaeth

Gwelir yr amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf ar gyfer Cymru yng ngwefan StatsCymru.

Data Nofio Am Ddim

Mae Uned Data Llywodraeth Leol yn casglu gwybodaeth am gyfranogiad yn y Fenter Nofio Am Ddim ar ran Chwaraeon Cymru. Cyhoeddir y ffigyrau cymryd rhan yn rheolaidd yn http://www.freeswimmingwales.net/, porthol gwybodaeth yr Uned Ddata.

 

Datganiadau i Ddod 

Bydd canlyniadau Arolwg Chwaraeon Ysgol 2018 yn fyw am 9.30am ar 20/11/2018.