Skip to main content

Ystadegau

Mae Chwaraeon Cymru yn cynhyrchu Ystadegau Swyddogol ac yn gyfrifol am gasglu, llunio, prosesu, dadansoddi, dehongli a dosbarthu ystadegau yn unol â'r egwyddorion sy'n cael eu datgan yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Datganiadau blaenorol 

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru

 

Addysg Bellach

 

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Nodyn: Sylwch fod y tablau wedi’u diweddaru ar 11 Tachwedd 2022. Mae’r diweddariad yn cynnwys ail-eirio teitl colofn D yn Nhabl 1.

 

***Hysbysiad Cywiro***

Roedd Tabl 4 Tablau Cenedlaethol Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2015 yn dangos data anghywir ar gyfer Bro Morgannwg a Thorfaen yn flaenorol. Roedd y ffigurau wedi cael eu dangos yn groes ar gyfer y ddwy res yma.

Cafodd y ffigurau hyn eu cywiro am 10.30am ar 7fed Rhagfyr 2015. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

 

Mynediad cyn rhyddhau

Mae’r Tîm Cynhyrchu Ystadegol yn Chwaraeon Cymru yn cynnwys pobl ar draws yr adrannau Dirnadaeth, Polisi a Chyfathrebu, yn ogystal â 2 aelod o’n tîm Arweinyddiaeth at ddibenion rheoli a sicrwydd ansawdd. Am resymau gweinyddol bydd ein partneriaid cyfieithu, dylunio a chyhoeddi ar y rhyngrwyd yn cael mynediad cyn rhyddhau hefyd mewn modd cyfyngedig.

Er mwyn bod yn agored a thryloyw, isod mae teitl adroddiadau ystadegol a data y mae trefniadau mynediad cyn rhyddhau yn berthnasol iddynt. O dan bob un byddwn yn cynnwys teitlau swyddi’r holl bersonau hynny y mae Chwaraeon Cymru yn rhoi unrhyw fynediad cyn rhyddhau ychwanegol iddynt, a’r dyddiad y cafodd ei roi (hyd at 24 awr cyn cyhoeddi).

Arolwg Cenedlaethol Cymru – Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Actif: Adroddiad Cyflwr y Genedl

Mynediad cyn rhyddhau:Dyddiad:

Arolwg Chwaraeon Ysgol: Adroddiad Cyflwr y Genedl a Thablau Ystadegol

Mynediad cyn rhyddhau:Dyddiad:

Adolygwyd ddiwethaf ar 30/10/2023