Skip to main content

Ystadegau

Mae Chwaraeon Cymru yn cynhyrchu Ystadegau Swyddogol ac yn gyfrifol am gasglu, llunio, prosesu, dadansoddi, dehongli a dosbarthu ystadegau yn unol â'r egwyddorion sy'n cael eu datgan yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Cyhoeddiadau i'w rhyddhau yn fuan 

 

Nid oes unrhyw gyhoeddiadau ar y gweill

 

Datganiadau blaenorol 

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru

 

Addysg Bellach

 

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Nodyn: Sylwch fod y tablau wedi’u diweddaru ar 11 Tachwedd 2022. Mae’r diweddariad yn cynnwys ail-eirio teitl colofn D yn Nhabl 1.

 

***Hysbysiad Cywiro***

Roedd Tabl 4 Tablau Cenedlaethol Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2015 yn dangos data anghywir ar gyfer Bro Morgannwg a Thorfaen yn flaenorol. Roedd y ffigurau wedi cael eu dangos yn groes ar gyfer y ddwy res yma.

Cafodd y ffigurau hyn eu cywiro am 10.30am ar 7fed Rhagfyr 2015. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.