Skip to main content
  1. Hafan
  2. Chwaraeon Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

Chwaraeon Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

Byddai chwaraeon yng Nghymru yn edrych yn wahanol iawn yn sicr heb gyfraniadau'r Loteri Genedlaethol.

Pan fyddwch chi'n prynu tocyn loteri... rydych chi’n cefnogi'r bobl, y cymunedau a'r seilwaith sy'n galluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu. 

I ddweud diolch o galon wrth y Loteri Genedlaethol, rydyn ni eisiau arddangos y gwaith gwych sy’n cael ei gefnogi gan y Loteri Genedlaethol a'i chwaraewyr!

SUT MAE ARIAN Y LOTERI YN DYLANWADU AR CHWARAEON YNG NGHYMRU

Bob blwyddyn, mae'r Loteri Genedlaethol yn buddsoddi miliynau o bunnoedd mewn chwaraeon yng Nghymru ar lefel strategol ac ar lawr gwlad

Mae hyn yn cynnwys buddsoddi mewn clybiau cymunedol a helpu athletwyr elitaidd i wireddu eu breuddwydion. Mae arian y Loteri hefyd y tu ôl i rai lleoliadau chwaraeon eiconig yng Nghymru, gan gynnwys Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd a'r Pwll Cenedlaethol yn Abertawe.

Eleni, mae arian y Loteri Genedlaethol wedi bod yn allweddol i helpu chwaraeon i oroesi yn ystod y cyfnod clo, parhau'n ddiogel, a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

CEFNOGI CHWARAEON AR LAWR GWLAD DRWY'R PANDEMIG 

Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi bod yn allweddol i helpu chwaraeon drwy'r pandemig. Llwyddodd Chwaraeon Cymru i sefydlu cyllid brys i helpu clybiau a sefydliadau i oroesi’r cyfnod clo, dychwelyd i chwarae'n ddiogel a chynllunio ar gyfer y dyfodol. 

Diolch i Gronfa Cymru Actif a brwdfrydedd, caredigrwydd a phenderfyniad llwyr y sector chwaraeon yng Nghymru, mae miloedd o weithwyr chwaraeon ar lawr gwlad a gwirfoddolwyr o glybiau a sefydliadau lleol ledled y DU wedi gallu parhau i helpu'r genedl i ddal ati i fod yn actif, yn hapus ac yn llawn cymhelliant yn ystod pandemig Covid-19. 

CYLLID Y LOTERI AR WAITH

Cronfa Cymru Actif yn ehangu i roi cyfle i chwaraeon mewn mwy o gymunedau

Mae Chwaraeon Cymru yn ehangu Cronfa Cymru Actif er mwyn helpu i gefnogi hyd yn oed mwy o gymunedau…

Darllen Mwy

Saethyddion Bae Colwyn yn Dal eu Tir ar ôl cael Cyllid Cymru Actif

Mae Saethyddion Colwyn yn gwybod mwy na'r rhan fwyaf o bobl am effeithiau Covid-19, a dyma pam mae pob…

Darllen Mwy

Mae CRONFA CYMRU ACTIF yn helpu 100 o fowlwyr i ailgychwyn

Mae George Gibb yn cyfaddef ei fod yn bryderus iawn wrth iddo sbecian dros y clawdd ar lawnt Clwb Bowlio…

Darllen Mwy

Cronfa’n rhoi help hanfodol i gael pobl ifanc yn actif eto

Yn hanesyddol, mae chwaraeon wedi bod yn bresenoldeb sy’n uno mewn cymdeithas – rhywbeth sy’n gallu…

Darllen Mwy

Pecyn cyllid gwerth £14 miliwn ar gyfer sector chwaraeon a hamdden Cymru

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cyhoeddi pecyn cyllid heddiw [dydd…

Darllen Mwy

Cronfa Cymru Actif - Mae Clwb Rasio Sgi Pont-y-pŵl

Mae chwaraeon yn gweithio fel adnodd yn aml i godi pobl allan o anghydraddoldeb cymdeithasol sy’n llawer…

Darllen Mwy

DIOLCH I'R LOTERI GENEDLAETHOL AM GRONFA CYMRU ACTIF

O gyfarpar diogelu personol i dalu biliau cyfleustodau ac addasu cyfleusterau a gweithgareddau digideiddio – mae Cronfa Cymru Actif wedi helpu mwy na 500 o glybiau ers ei lansio ym mis Gorffennaf 2020.  

Mae wedi bod yn achubiaeth o ran galluogi clybiau a sefydliadau i helpu i roi hwb i hyder pobl i ddychwelyd at chwaraeon, ac wedi codi ysbryd cymunedol drwy'r cyfnod anoddaf. 

Os ydych chi’n un o'r clybiau neu'r sefydliadau sydd wedi elwa o'r Gronfa - edrychwch ar sut gallwch chi ddweud diolch wrth ei chefnogwyr – y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.