Main Content CTA Title
  1. Hafan
  2. Chwaraeon Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

Chwaraeon Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

Byddai chwaraeon yng Nghymru yn edrych yn wahanol iawn yn sicr heb gyfraniadau'r Loteri Genedlaethol.

Pan fyddwch chi'n prynu tocyn loteri... rydych chi’n cefnogi'r bobl, y cymunedau a'r seilwaith sy'n galluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu. 

I ddweud diolch o galon wrth y Loteri Genedlaethol, rydyn ni eisiau arddangos y gwaith gwych sy’n cael ei gefnogi gan y Loteri Genedlaethol a'i chwaraewyr!

SUT MAE ARIAN Y LOTERI YN DYLANWADU AR CHWARAEON YNG NGHYMRU

Bob blwyddyn, mae'r Loteri Genedlaethol yn buddsoddi miliynau o bunnoedd mewn chwaraeon yng Nghymru ar lefel strategol ac ar lawr gwlad

Mae hyn yn cynnwys buddsoddi mewn clybiau cymunedol a helpu athletwyr elitaidd i wireddu eu breuddwydion. Mae arian y Loteri hefyd y tu ôl i rai lleoliadau chwaraeon eiconig yng Nghymru, gan gynnwys Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd a'r Pwll Cenedlaethol yn Abertawe.

Eleni, mae arian y Loteri Genedlaethol wedi bod yn allweddol i helpu chwaraeon i oroesi yn ystod y cyfnod clo, parhau'n ddiogel, a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn parhau i gefnogi chwaraeon yng Nghymru

Mae Brian Davies, y Cyfarwyddwr Systemau Chwaraeon yn Chwaraeon Cymru, wedi canmol cyfraniad arian y Loteri Genedlaethol fel arian sy'n “newid bywydau” yn ystod y pandemig presennol.Mae cyfanswm o £4.75m o arian y Loteri Genedlaethol wedi'i fuddsoddi…

Darllen Mwy

CEFNOGI CHWARAEON AR LAWR GWLAD DRWY'R PANDEMIG 

Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi bod yn allweddol i helpu chwaraeon drwy'r pandemig. Llwyddodd Chwaraeon Cymru i sefydlu cyllid brys i helpu clybiau a sefydliadau i oroesi’r cyfnod clo, dychwelyd i chwarae'n ddiogel a chynllunio ar gyfer y dyfodol. 

Diolch i Gronfa Cymru Actif a brwdfrydedd, caredigrwydd a phenderfyniad llwyr y sector chwaraeon yng Nghymru, mae miloedd o weithwyr chwaraeon ar lawr gwlad a gwirfoddolwyr o glybiau a sefydliadau lleol ledled y DU wedi gallu parhau i helpu'r genedl i ddal ati i fod yn actif, yn hapus ac yn llawn cymhelliant yn ystod pandemig Covid-19. 

DIOLCH I'R LOTERI GENEDLAETHOL AM GRONFA CYMRU ACTIF

O gyfarpar diogelu personol i dalu biliau cyfleustodau ac addasu cyfleusterau a gweithgareddau digideiddio – mae Cronfa Cymru Actif wedi helpu mwy na 500 o glybiau ers ei lansio ym mis Gorffennaf 2020.  

Mae wedi bod yn achubiaeth o ran galluogi clybiau a sefydliadau i helpu i roi hwb i hyder pobl i ddychwelyd at chwaraeon, ac wedi codi ysbryd cymunedol drwy'r cyfnod anoddaf. 

Os ydych chi’n un o'r clybiau neu'r sefydliadau sydd wedi elwa o'r Gronfa - edrychwch ar sut gallwch chi ddweud diolch wrth ei chefnogwyr – y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.

 

   

YMUNWCH Â NI YN DIOLCH Y LOTTERI CENEDLAETHOL AR 19eg TACHWEDD

Creu hun-lun croesi bysedd ddydd Iau 19eg Tachwedd

Darllen Mwy

CORONI HYFFORDDWR BOCSIO CAERDYDD YN ‘ARWR Y CYFNOD CLO’ YNG NGWOBRAU LOTERI GENEDLAETHOL 2020

Mae gŵr o Gaerdydd a drawsnewidiodd ei fywyd trwy focsio wedi cael ei goroni’n ‘arwr y cyfnod clo’ yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol 2020 am ei waith yn y gymuned yn ystod y pandemig Coronafeirws.Enwyd Wasim Said, 29, dyn drws ac ymladdwr celfyddydau…

Darllen Mwy

25 MLYNEDD O GEFNOGAETH I CHWARAEON AR LAWR GWLAD YNG NGHYMRUC - GAN Y LOTERI GENEDLAETHOL

Chwarae Fideo Lottery video screenshot