Main Content CTA Title

Chwaraeon Perfformiad

O ran chwaraeon elitaidd yng Nghymru, mae gennym ni uchelgais mawr. Ac fe fyddwn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu athletwyr y genedl i ragori ar y lefelau uchaf un.

Rydyn ni’n buddsoddi mewn partneriaid, yn cynnig grantiau i athletwyr talentog ac rydyn ni wedi helpu i adeiladu cyfleusterau hyfforddi a chystadlu gwerth miliynau o bunnoedd.

Prif Gynnwys

COVID-19: Cyfarwyddyd Hyfforddiant Corfforol

Gwybodaeth gyfarwyddyd ar gyfer hyfforddwyr ac athletwyr cyrff rheoli cenedlaethol.

Read more