Skip to main content

Chwaraeon Perfformiad

O ran chwaraeon elitaidd yng Nghymru, mae gennym ni uchelgais mawr. Ac fe fyddwn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu athletwyr y genedl i ragori ar y lefelau uchaf un.

Rydyn ni’n buddsoddi mewn partneriaid, yn cynnig grantiau i athletwyr talentog ac rydyn ni wedi helpu i adeiladu cyfleusterau hyfforddi a chystadlu gwerth miliynau o bunnoedd.

Uchafbwyntiau Cynnwys - Chwaraeon Perfformiad Uwch

Athrofa Chwaraeon Cymru

Ein gwasanaeth o safon byd yn darparu cyngor i athletwyr.

Darllen Mwy

Gwybodaeth ac adnoddiau gwrth gyffuriau

Mae Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ei allu i sicrhau bod athletwyr Cymru yn ymwybodol…

Darllen Mwy

Talent Cymru

Rydyn ni’n cefnogi dynion a merched talentog y byd chwaraeon ledled Cymru drwy grantiau cyllido ac,…

Darllen Mwy

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon Perfformiad Uwch

O hoci a marchogaeth ceffylau i Gemau Olympaidd y Gaeaf - Siwrnai Laura Deas

Mae Laura Deas yn credu bod athletwyr Gemau Olympaidd y Gaeaf yn cael eu creu, yn hytrach na'u geni

Darllen Mwy

2021: Blwyddyn yn y Byd Chwaraeon yng Nghymru

Roedd uchafbwyntiau, isafbwyntiau, arwyr newydd a hen ffyddloniaid yn y byd chwaraeon yng Nghymru yn…

Darllen Mwy

Pen yn Rheoli’r Galon – Roberts, Seren Medal Aur, yn Ymddeol

Er bod rygbi cadair olwyn ar fin mwynhau ei foment fwyaf yng Nghymru yn 2023.

Darllen Mwy