Skip to main content
  1. Hafan
  2. Lleoliad a Chysylltiadau

Lleoliad a Chysylltiadau

Mae gennym ni tua 160 aelod o staff mewn lleoliadau ledled Cymru gyda’n prif swyddfa yng Nghaerdydd a’n swyddfeydd rhanbarthol ar Lannau Dyfrdwy ac ym Mhlas Menai (Caernarfon). 

Mae Chwaraeon Cymru yn gweithredu ac yn berchen ar y ddwy ganolfan genedlaethol yng Nghymru – un yn y gogledd ac un yn y de.

Gogledd Cymru yw cartref Plas Menai, y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru. Mae mewn lleoliad perffaith ar gyfer antur awyr agored wedi’i lleoli ar lan Afon Menai, ar safle hwylus rhwng Bangor a Chaernarfon ar arfordir Gogledd Cymru. Mae’r Ganolfan yn agos at Barc Cenedlaethol Eryri ac mae’n edrych draw am Ynys Môn ar draws y Fenai.

Wedi’i lleoli yng Ngerddi Sophia, mae’r Ganolfan Genedlaethol yng Nghaerdydd yn gartref i Chwaraeon Cymru.

Yn hwb ar gyfer perfformiad uchel a chwaraen cymunedol, mae gan y ganolfan wasanaethau a chyfleusterau ar gyfer athletwyr gorau Cymru, swyddfeydd ar gyfer cyrff rheoli cenedlaethol ac amrywiaeth o gyfleusterau mynediad cyhoeddus.

Ar gyfer ymholiadau cysylltiedig ag adrannau a staff Chwaraeon Cymru, ffoniwch 0300 3003111.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill am y ganolfan, edrychwch ar y manylion isod.  

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Gerddi Sophia
Ceardydd
CF11 9SW

info@sport.wales

0300 3003123

Chwilio am Ganolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru ar Google Maps

Plas Menai

Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1UE

0300 3003111

Chwilio am Blas Menai ar Google Maps

North East Regional Office

Chester Road West
Queensferry
Glannau Dyfrdwy
CH5 1SA

0300 3003103

Chwilio am Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar Google Maps

Plas Menai

Os ydych chi’n chwilio am antur awyr agored, mae gan Blas Menai bopeth. Dyma’r Ganolfan Awyr Agored…

Darllen Mwy

Gyrfaoedd

Gweithio i Chwaraeon CymruYn Chwaraeon Cymru rydym yn canolbwyntio ar bobl, dysgu a chyflawni. Rydym…

Darllen Mwy