Skip to main content

Plas Menai

Os ydych chi’n chwilio am antur awyr agored, mae gan Blas Menai bopeth. Dyma’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru ac mae ar lan Afon Menai yng Ngogledd Cymru.

Ei chenhadaeth yw datgloi pŵer antur. Ac mae’n gwneud hynny. 

Mae’n cynnig dyddiau gweithgarwch llawn antur, clybiau gweithgarwch antur dros y penwythnos a gwersylloedd gwyliau antur ar gyfer ieuenctid 8 i 17 oed. Mae’n agor ei drysau i ysgolion, grwpiau a staff meithrin tîm corfforaethol.

Yn eiddo i Chwaraeon Cymru ac yn cael ei gweithredu ganddo, mae staff y ganolfan yn hynod gymwys a dyma’r bobl yn y diwydiant awyr agored i’w holi am gyngor a gwybodaeth. A dweud y gwir, nhw sy’n hyfforddi’r hyfforddwyr. 

Fel canolfan hyfforddi gydnabyddedig gan yr RYA a BCU, mae Plas Menai yn cynnig amrywiaeth o As a recognised RYA and BCU training centre, Plas Menai offers a range of gyrsiau technegolhyfforddiant hyfforddwyr mewn hwylio dingi, gwyntsyrffio, gyrru cychod pŵer, morio a chaiacio. Prif hyfforddiant y ganolfan yw’r  cwrs Hyffoddwr Aml-Chwaraeon Dŵr 16 wythnos a 22 wythnos 16 week and 22-week,sy’n berffaith ar gyfer unrhyw un sydd eisiau torri i mewn i’r diwydiant awyr agored.

Mae cyrsiau hyfforddi achub o ddŵr ar gael drwy gydol y flwyddyn, yn addas ar gyfer sefydliadau sydd â chyflogeion yn gweithio mewn dŵr neu yn ei ymyl.

Gellir creu hyfforddiant preifat, cyrsiau pwrpasol a phecynnau gweithgarwch arbennig ar eich cyfer chi. Cysylltwch!

Cyfleusterau Hamdden Plas Menai

Gyda chyfleusterau hamdden ar y safle, mae gan Blas Menai lawer i’w gynnig:

  • Pwll Nofio – mae rhaglen brysur o sesiynau cyhoeddus a gwersi nofio ar gael ar gyfer pob oedran. Mae defnydd o’r pwll am ddim i bobl sy’n aros yn y ganolfan.
  • Ystafell Ffitrwydd - mae ystafell ffitrwydd fechan ond gyda’r offer i gyd ar gael ar gyfer pobl sy’n aros yn y ganolfan a’r cyhoedd yn gyffredinol.
  • Trac Jackson - cyfle i fwynhau gwefr beicio mynydd ar y trac sgiliau beicio mynydd yma ar y safle. Mae pedwar llwybr sy’n cynnig heriau amrywiol a mwy nag 1km o gyfleoedd beicio. Ar agor i’r cyhoedd.

Ble mae Plas Menai?

Mae Plas Menai mewn lleoliad hwylus rhwng Bangor a Chaernarfon, ar arfordir Gogledd Cymru. 

Mae’r ganolfan yn agos iawn at Barc Cenedlaethol Eryri ac yn edrych draw am Ynys Môn. Yr orsaf drenau agosaf yw Bangor.

Rhagor o Wybodaeth

Ewch iwww.plasmenai.co.uk 

Cysylltu

Plas Menai, Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UE

info@plasmenai.co.uk
0300 300 3112

Newyddion Diweddaraf - Canolfannau Cenedlaethol

O Ynys Môn i Gwpan America – Ymgyrch morwr o Gymru am fri mawr

Gall dychweliad y morwr o Gymru, Bleddyn Môn, i Gwpan America lunio llwybr i ieuenctid ei efelychu -…

Darllen Mwy