Skip to main content
  1. Hafan
  2. Polisïau a Llywodraethu

Polisïau a Llywodraethu

Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Fel corff a noddir gan Lywodraeth Cymru, rydym yn gaeth i reolau a chyfrifoldebau llywodraethu da ac mae gennym ni nifer o ddyletswyddau y mae’n rhaid i ni eu cyflawni.

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am ein dyletswyddau, am lywodraethu Chwaraeon Cymru ac am yr adnoddau a’r gefnogaeth ar gyfer y sector chwaraeon yng Nghymru.

Prif Gynnwys - Polisïau a Llywodraeth

Amrywiaeth Byrddau

Cefnogi amrywiaeth ar fyrddauRydyn ni’n credu ei bod yn bwysig bod pobl sy’n gwneud penderfyniadau yn…

Darllen Mwy

Fframwaith Llywodraethu ac Arwain

Gan y Sector ar gyfer y SectorRydyn ni eisiau i’r sector chwaraeon yng Nghymru fod yn gadarn ac yn gynaliadwy.…

Darllen Mwy

Cyhoeddiadau Allweddol

Llyfrgell o ddogfennau Chwaraeon Cymru a dogfen ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.

Darllen Mwy

Newyddion Diweddaraf - Polisïau a Llywodraeth

Chwaraeon Cymru yn cyhoeddi rhaglen ddysgu newydd ar gyfer y sector chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi rhaglen fawr o ddysgu a datblygu ar gyfer y sector chwaraeon a fydd…

Darllen Mwy

Cyfraniad Hanfodol Chwaraeon at Helpu i Leihau Gordewdra yng Nghymru

Mae strategaeth newydd i helpu i atal a lleihau gordewdra yng Nghymru wedi cael ei chroesawu gan Chwaraeon…

Darllen Mwy

Cool Cymru a Chwaraeon – cipolwg ar 20 mlynedd ers datganoli

Mae 20 mlynedd wedi mynd heibio ers i Cerys Matthews ddweud wrth y blaned ei bod yn 'diolch i'r Arglwydd…

Darllen Mwy