Main Content CTA Title

Polisïau a Llywodraethu

Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Fel corff a noddir gan Lywodraeth Cymru, rydym yn gaeth i reolau a chyfrifoldebau llywodraethu da ac mae gennym ni nifer o ddyletswyddau y mae’n rhaid i ni eu cyflawni.

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am ein dyletswyddau, am lywodraethu Chwaraeon Cymru ac am yr adnoddau a’r gefnogaeth ar gyfer y sector chwaraeon yng Nghymru.

Prif Gynnwys

Gweledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru

Mae ein Gweledigaeth ar gyfer Cymru lle gall pawb fwynhau chwaraeon am oes. Rydyn ni eisiau i Gymru fod yn genedl actif gyda chymaint o bobl â phosib yn cael eu hysbrydoli i fod yn actif drwy chwaraeon.A phan rydyn ni’n dweud pawb, dyna’n union beth…

Darllen Mwy