Fframwaith Llywodraethu ac Arwain

Adlewyrchir y dyhead i’n byrddau fod yn fwy amrywiol yn Egwyddor 4 y Fframwaith Llywodraethu ac Arwain. 

Rydyn ni wedi gweld cynnydd sylweddol yn cael ei wneud gan sefydliadau yn y sector ers cyhoeddi’r Fframwaith, gyda chamau mawr wedi’u cymryd tuag at gyflawni byrddau cytbwys, medrus a chynhwysol. 

Mae cefnogaeth wedi’i theilwra ar gael ar hyn o bryd i holl fuddiolwyr y Fframwaith drwy Vibrant Nation.

Pwy all helpu?

Mae nifer o ddigwyddiadau ledled y sector wedi canolbwyntio ar Amrywiaeth Byrddau ac wedi tynnu sylw at y partneriaid amrywiol a all ddarparu cefnogaeth yn y maes hwn. Mae’r rhain yn cynnwys ymgynghorwyr annibynnol yn ogystal â sefydliadau fel Acorn Recruitment, BME Sport Cymru, Cymdeithas Chwaraeon Cymru, Chwarae Teg, Inclusive Boards, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru a Vibrant Nation.

Adnoddau

Ar ôl ymgynghori a chasglu adborth gan y sector, mae Chwaraeon Cymru wedi datblygu amrywiaeth o adnoddau.

Nod yr adnoddau yw cael eu defnyddio gan bob sefydliad chwaraeon sy’n ceisio cael bwrdd cytbwys, medrus a chynhwysol:

Yr Achos Busnes Dros Amrywiaeth Bwrdd

Canllaw Recriwtio

Canllaw Recriwtio - Adnoddau a Thempledi

Astudiaeth Achos - FA Birmingham     

Astudiaeth Achos - Triathlon Cymru

Astudiaeth Achos - Rhwyfo Cymru

Fframwaith Llywodraethu ac Arwain

Gan y Sector ar gyfer y SectorRydyn ni eisiau i’r sector chwaraeon yng Nghymru fod yn gadarn ac yn gynaliadwy. Dyma pam ein bod ni, ochr yn ochr â’r sector, wedi datblygu’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain.Ei nod yw helpu sefydliadau o bob math a maint…

Darllen Mwy