Fframwaith Llywodraethu ac Arwain

Adlewyrchir y dyhead i’n byrddau fod yn fwy amrywiol yn Egwyddor 4 y Fframwaith Llywodraethu ac Arwain. 

Rydyn ni wedi gweld cynnydd sylweddol yn cael ei wneud gan sefydliadau yn y sector ers cyhoeddi’r Fframwaith, gyda chamau mawr wedi’u cymryd tuag at gyflawni byrddau cytbwys, medrus a chynhwysol. 

Mae cefnogaeth wedi’i theilwra ar gael ar hyn o bryd i holl fuddiolwyr y Fframwaith drwy Vibrant Nation.

Pwy all helpu?

Mae nifer o ddigwyddiadau ledled y sector wedi canolbwyntio ar Amrywiaeth Byrddau ac wedi tynnu sylw at y partneriaid amrywiol a all ddarparu cefnogaeth yn y maes hwn. Mae’r rhain yn cynnwys ymgynghorwyr annibynnol yn ogystal â sefydliadau fel Acorn Recruitment, BME Sport Cymru, Cymdeithas Chwaraeon Cymru, Chwarae Teg, Inclusive Boards, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru a Vibrant Nation.

Adnoddau

Ar ôl ymgynghori a chasglu adborth gan y sector, mae Chwaraeon Cymru wedi datblygu amrywiaeth o adnoddau.

Nod yr adnoddau yw cael eu defnyddio gan bob sefydliad chwaraeon sy’n ceisio cael bwrdd cytbwys, medrus a chynhwysol:

Yr Achos Busnes Dros Amrywiaeth Bwrdd

Canllaw Recriwtio

Canllaw Recriwtio - Adnoddau a Thempledi

Astudiaeth Achos - FA Birmingham     

Astudiaeth Achos - Triathlon Cymru

Astudiaeth Achos - Rhwyfo Cymru