Skip to main content

Chwaraeon Cymunedol ac ar Lawr Gwlad

Mae chwaraeon cymunedol ac ar lawr gwlad wrth galon ein gwaith ni. Rydyn ni eisiau i chwaraeon yng Nghymru ffynnu – yn ein parciau, ein hysgolion, ein pentrefi, ein trefi a’n dinasoedd.

Rydyn ni wedi ymrwymo i’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru – ‘Cenedl actif lle mae pawb yn gallu mwynhau chwaraeon am oes’.

Rydyn ni eisiau cyrraedd pob cymuned, yn enwedig y rhai â’r cyfraddau uchaf o anweithgarwch.

Mae llawer o ffyrdd rydyn ni’n cefnogi chwaraeon cymunedol ac ar lawr gwlad. O fuddsoddi mewn cyrff rheoli ac awdurdodau lleol i ddarparu gweithgareddau; darparu grantiau i glybiau; buddsoddi mewn adnoddau sy’n gallu helpu pobl i fod yn actif; a mesur y cyfraddau cymryd rhan diweddaraf.

Edrychwch am fwy o wybodaeth am ein gwaith ni mewn chwaraeon cymunedol ac ar lawr gwlad.

Uchafbwyntiau Cynnwys - Chwaraeon Cymunedol a Llawr Gwlad

PHYSIQUE - CYFLENWR CYNHYRCHION CYMERADWY I ATHROFA CHWARAEON CYMRU

Cynigion arbennig i athletwyr a defnyddwyr gwefan Chwaraeon Cymru.

Darllen Mwy

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon Cymunedol ac ar Lawr Gwlad

Sut mae ariannu torfol wedi helpu Clwb Dyffryn Boxing i godi £20,000 i drwsio ei gampfa?

Roedd Clwb Bocsio Dyffryn ym Mae Colwyn mewn sefyllfa ddifrifol ac roedd difäwr angen gwaith adnewyddu…

Darllen Mwy

Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o feicwyr amrywiol

Cyfweliad gyda Vera Ngosi-SambrookI nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2023, fe gawsom ni sgwrs gyda…

Darllen Mwy

Naw ffordd i fod yn actif am ddim yr hanner tymor yma

Daliwch i symud yn ystod hanner tymor gyda'n naw gweithgaredd am ddim.

Darllen Mwy