Skip to main content
  1. Hafan
  2. Grantiau a Chyllid

Grantiau a Chyllid

Ydych chi eisiau gwella chwaraeon yn eich cymuned? Oes gennych chi syniad gwych i gael pobl i symud? Neu efallai eich bod yn athletwr talentog sy’n chwilio am gefnogaeth?

Os ydych chi’n sefydlu tîm newydd, angen uwchraddio eich cyfleusterau neu eisiau camu ar yr ystol hyfforddi, efallai y byddwn ni’n gallu helpu.

Rydyn ni’n derbyn cyllid y Loteri Genedlaethol ac yn ei ddosbarthu i glybiau cymunedol a gwirfoddolwyr. Gall ein tîm grantiau eich cefnogi chi gyda gwybodaeth a chyngor, ac mae cynrychiolwyr ym mhob awdurdod lleol hefyd, sy’n gallu darparu cyngor ar geisiadau am grantiau.

Yn ogystal â chwaraeon cymunedol, rydyn ni hefyd yn darparu arian grant i gefnogi athletwyr talentog Cymru.

Efallai y bydd grantiau eraill ar gael hefyd yn achlysurol, fel ein cyllid Lle i Chwaraeon diweddar.

Mwy o wybodaeth am y grantiau sydd ar gael drwy Chwaraeon Cymru.

Hefyd mae mwy o wybodaeth am grantiau cymunedol ar gael yn ein hadnodd Atebion Clwb.

Prif Gynnwys

Y Gist Gymunedol

Ffansi £1500 tuag at eich prosiect chwaraeon cymunedol? Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi prosiectau sy’n cael mwy o bobl i symud ac yn rhan o genedl fwy egnïol ac iach.

Read more