Skip to main content
  1. Hafan
  2. Cyllid a Chefnogaeth

Cyllid a Chefnogaeth

Rydym yn dosbarthu cyllid i glybiau cymunedol, gwirfoddolwyr ac athletwyr. Gall ein tîm grantiau eich cefnogi gyda gwybodaeth, tra gall awdurdodau lleol roi cyngor ar geisiadau grant.

• Rydym yn cefnogi amrywiaeth o anghenion ariannu megis:

• Sefydlu tîm newydd

• Uwchraddio eich cyfleusterau

• Cymorth i athletwyr unigol

• Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau

Cronfeydd Agor Nawr

Cronfa Cymru Actif

Cefnogaeth i Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol.

Darllen Mwy

Grant Arbed Ynni

Mae'r Grant Arbed Ynni wedi cau ac nid yw'n derbyn ceisiadau ar hyn o bryd.

Darllen Mwy

Lle i Chwaraeon - Crowdfunder

Mynnwch hyd at £15,000 i wella eich cyfleuster chwaraeon cymunedol drwy Chwaraeon Cymru a Crowdfunder.

Darllen Mwy

Newyddion Diweddaraf - Grantiau a Chyllid

Cronfa gwerth £5 miliwn yn cael effaith am y tro cyntaf

Fe hawliodd Cymru'n gwbl briodol ei bod wedi defnyddio Profion pêl rwyd yr haf fel carreg gamu at lwyddiant…

Darllen Mwy

Wedi'u datgelu: Y 118 o glybiau chwaraeon ar lawr gwlad a fydd yn rhannu mwy nag £1 miliwn

Mae cronfa newydd i helpu i roi hwb i gyfleusterau chwaraeon cymunedol yng Nghymru wedi dyrannu dros…

Darllen Mwy

Hwb i chwaraeon eira drwy uwchraddio llethrau artiffisial

Mae Cymru'n dod yn lle gwell ar gyfer chwaraeon eira diolch i arian grant o £100,000 gan Chwaraeon Cymru…

Darllen Mwy