Skip to main content

Grantiau a Chyllid

Ydych chi eisiau gwella chwaraeon yn eich cymuned? Oes gennych chi syniad gwych i gael pobl i symud? Neu efallai eich bod yn athletwr talentog sy’n chwilio am gefnogaeth?

Os ydych chi’n sefydlu tîm newydd, angen uwchraddio eich cyfleusterau neu eisiau camu ar yr ystol hyfforddi, efallai y byddwn ni’n gallu helpu.

Rydyn ni’n derbyn cyllid y Loteri Genedlaethol ac yn ei ddosbarthu i glybiau cymunedol a gwirfoddolwyr. Gall ein tîm grantiau eich cefnogi chi gyda gwybodaeth a chyngor, ac mae cynrychiolwyr ym mhob awdurdod lleol hefyd, sy’n gallu darparu cyngor ar geisiadau am grantiau.

Yn ogystal â chwaraeon cymunedol, rydyn ni hefyd yn darparu arian grant i gefnogi athletwyr talentog Cymru.

Efallai y bydd grantiau eraill ar gael hefyd yn achlysurol, fel ein cyllid Lle i Chwaraeon diweddar.

Mwy o wybodaeth am y grantiau sydd ar gael drwy Chwaraeon Cymru.

Hefyd mae mwy o wybodaeth am grantiau cymunedol ar gael yn ein hadnodd Atebion Clwb.

Newyddion Diweddaraf - Grantiau a Chyllid

Hwb i chwaraeon eira drwy uwchraddio llethrau artiffisial

Mae Cymru'n dod yn lle gwell ar gyfer chwaraeon eira diolch i arian grant o £100,000 gan Chwaraeon Cymru…

Darllen Mwy

Wedi'u datgelu: Y 118 o glybiau chwaraeon ar lawr gwlad a fydd yn rhannu mwy nag £1 miliwn

Mae cronfa newydd i helpu i roi hwb i gyfleusterau chwaraeon cymunedol yng Nghymru wedi dyrannu dros…

Darllen Mwy

Cronfa gwerth £5 miliwn yn cael effaith am y tro cyntaf

Fe hawliodd Cymru'n gwbl briodol ei bod wedi defnyddio Profion pêl rwyd yr haf fel carreg gamu at lwyddiant…

Darllen Mwy