Skip to main content

Cefnogaeth i Glybiau

  1. Hafan
  2. Cyllid a Chefnogaeth
  3. Cefnogaeth i Glybiau

HELP I GLYBIAU A GWIRFODDOLWYR CHWARAEON YNG NGHYMRU 

Yma fe welwch chi fag cit Chwaraeon Cymru o gyfarwyddyd ar gyfer clybiau a sefydliadau chwaraeon. 

Mae’n cynnwys popeth o sut i roi trefn ar eich cyllid i sut i recriwtio gwirfoddolwyr, sut i hybu eich clwb, sefydlu cyfansoddiad ac is-bwyllgorau a llawer, llawer mwy. 

Os ydych chi’n dechrau arni fel clwb newydd sbon neu eisoes yn ffynnu gyda channoedd o aelodau, bydd ein canllawiau syml yn helpu i’ch cefnogi chi. 

Gydag adnoddau cynllunio, lawrlwythiadau dogfennau templed, a disgrifiadau rôl enghreifftiol ar gyfer gwirfoddolwyr, dyma eich siop un stop ar gyfer arweiniad.