Skip to main content

Cyfleusterau

Os oes arnoch chi angen lleoliad neu os ydych chi’n datblygu eich cyfleusterau, mae help wrth law.

Yn yr adran yma, byddwch yn dysgu am yr anghenion y mae’n rhaid i chi eu hystyried wrth ddewis cyfleuster newydd. Cewch wybodaeth am lifoleuadau, rheoli tir a datblygu caeau. Sut mae dod yn gyfrifol am redeg adeilad neu ddarn o dir? Beth yw Trosglwyddo Asedau Cymunedol? Ac a oes posib ennill incwm drwy logi ein cyfleuster i eraill?              

O brydlesau i berchnogaeth ar dir, trefniadau archebu ac arolygon ar adeiladau, mae gennym, ni ddigonedd o gyngor i chi.