Newidiadau i’n polisi preifatrwydd 

Bydd unrhyw newidiadau y byddwn yn eu gwneud i’n polisi preifatrwydd o dro i dro yn cael eu nodi ar y dudalen hon ac, os yw hynny’n briodol, byddwch yn cael eich hysbysu amdanynt ar e-bost. Edrychwch yma’n rheolaidd am unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i’n polisi preifatrwydd.

Eich Hawliau

Mae’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn rhoi hawl i chi i’r canlynol:

  • gweld yr wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanoch chi, ond gallwn wrthod neu godi ffi am geisiadau sy’n ymddangos yn ddi-sail neu’n ormodol. 
  • cael gwybod pa fath o wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi. 
  • cywiro unrhyw wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi (er enghraifft, os yw’n anghywir).
  • dileu unrhyw wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi, yn amodol ar ein rhwymedigaethau cyfreithiol. 
  • cyfyngu ar sut rydym yn prosesu unrhyw wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi.
  • trosglwyddo unrhyw wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi i drydydd parti.
  • gwrthwynebu i ni gasglu, prosesu neu storio unrhyw wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi.
  • peidio â bod yn destun penderfyniadau awtomatig (gan gynnwys proffilio).

 

Os ydych yn dymuno ymarfer unrhyw rai o’r hawliau hyn, anfonwch e-bost i dsar@sport.wales neu ysgrifennu at y Swyddog Diogelu Data, Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW.

Sylwer bod ein polisi’n gofyn i ni ddilysu pwy ydych chi cyn y gallwn brosesu unrhyw gais am fynediad. Mae dulliau adnabod derbyniol yn cynnwys trwydded yrru gyda llun, pasbort neu gerdyn adnabod y lluoedd arfog.             

Sut mae cysylltu   

Ar gyfer ymholiadau Diogelu Data cyffredinol neu i gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data penodol, anfonwch e-bost i dpo@sport.walesneu ysgrifennu at y Swyddog Diogelu Data, Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW.