Main Content CTA Title
  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Adran 7 - Derbynyddion ac Ymgeiswyr am Grantiau

Adran 7 - Derbynyddion ac Ymgeiswyr am Grantiau

Pa wybodaeth bersonol fyddwn ni’n ei defnyddio     

  • Eichenw;
  • Eichcyfeiriad;
  • Eich cyfeiriad e-bost;
  • Eich rhif ffôn;
  • Unrhyw wybodaeth bellach a nodir yn eich cais am grant 

 

Sut byddwn yn sicrhau’r wybodaeth bersonol          

Cael ei darparu gennych chi wrth i chi gofrestru gyda ni a gwneud cais am grant.

At ba ddiben rydym yn defnyddio’r wybodaeth bersonol

Byddwn yn defnyddio eich enw, eich cyfeiriada manylion cyswllt eraill i gyfathrebu â chi am eich cais am grant;

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a nodwyd ar eich ffurflen gais i ystyried eich cais am grant.

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu rydym yn dibynnu arni         

Bydd ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol mewn perthynas â’ch cais am grant yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a wneir er budd y cyhoedd neu wrth ymarfer yr awdurdod swyddogol sydd wedi’i ymddiried ynom ni. 

Am faint o amser rydym yn cadw’r wybodaeth bersonol a pham          

Fel rheol rydym yn cadw gwybodaeth bersonol am unrhyw geisiadau am grantiau am 5 mlynedd. Os yw eich grant yn ymwneud ag eiddo neu adeiladau, efallai y byddwn yn cadw eich gwybodaeth am 21 mlynedd. 

Rydym yn cadw’r wybodaeth at ddibenion monitro.               

Canlyniadau peidio â darparu/caniatáu i ni sicrhau gwybodaeth bersonol          

Heb eich enw, eich manylion cyswllt a’r manylion perthnasol i’ch cais am grant, ni fyddem yn gallu eich ystyried am grant.