Skip to main content
  1. Hafan
  2. Beth yw Chwaraeon Cymru?

Beth yw Chwaraeon Cymru?

NI YW CHWARAEON CYMRU. 

 

Rydyn ni eisiau gweld cenedl iachach a mwy actif. Rydyn ni eisiau i bob person ifanc gael cychwyn gwych mewn bywyd fel eu bod yn gallu mynd ymlaen i fwynhau oes o chwaraeon. 

Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar gyfer popeth yn ymwneud â chwaraeon ac rydyn ni’n cefnogi ei strategaethau, Dringo’n Uwch a Creu Cymru Egnïol.

Rydyn ni hefyd yn dosbarthu grantiau’r Loteri Genedlaethol i alluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu. Rydyn ni’n buddsoddi mewn chwaraeon ar lawr gwlad drwy ein cynllun grantiau bychain – y Gist Gymunedol – a’r Grantiau Datblygu mwy.

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu’r gefnogaeth ofynnol i’n hathletwyr mwyaf addawol, fel sydd ei angen i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Gweithio mewn partneriaeth

Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â nifer o wahanol sefydliadau sy’n cyflwyno ac yn datblygu chwaraeon ledled Cymru.

Mae darparu ein Gweledigaeth ar gyfer y sector cyfan yn golygu bod rhaid i ni herio a chefnogi ein partneriaid yn briodol i sicrhau bod pob ceiniog o arian cyhoeddus yn cael yr effaith orau bosib. Mae ein partneriaid yn cael eu hannog i fod yn arloesol ac yn uchelgeisiol ac mae ein staff wrth law i’w helpu i gyflawni eu potensial.  

Ble rydyn ni wedi ein lleoli?

Mae gennym tua 160 o staff ledled Cymru gyda’n prif swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfeydd rhanbarthol ar Lannau Dyfrdwy ac yng Nghaernarfon. I gysylltu ag unrhyw un o’n swyddfeydd, cysylltwch â ni..

Ble rydyn ni wedi ein lleoli?

Mae gennym tua 160 o staff ledled Cymru gyda’n prif swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfeydd rhanbarthol ar Lannau Dyfrdwy ac yng Nghaernarfon. I gysylltu ag unrhyw un o’n swyddfeydd, cysylltwch â ni.

Bwrdd Chwaraeon Cymru

Mae ein Bwrdd yn amrywiol, gan geisio adlewyrchu’r cymunedau mae’n eu gwasanaethu, ac mae’n dod â chyfoeth o brofiad o weithio gyda chymunedau sy’n tangyfranogi ac athletwyr elitaidd. Mae’n cynnwys unigolion o wahanol sectorau, gan gynnwys addysg, iechyd, busnes a chwaraeon wrth gwrs. Mae mwy o wybodaeth am ein Bwrdd ar gael drwy ddarllen ein tudalen Aelodau’r Bwrdd.

Rheolwyr Chwaraeon Cymru

Mae gan yr Uwch Dîm Rheoli gyfrifoldeb am roi ein Cynlluniau Corfforaethol a Busnes ar waith, yn ogystal ag elfennau amrywiol datblygiad sefydliadol:

  • Prif Weithredwr - Brian Davies
  • Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cymunedol - Graham Williams
  • Cyfarwyddwr Corfforaethol - Emma Wilkins

Siarter Brenhinol

Sefydlwyd Chwaraeon Cymru gan Siarter Brenhinol ar 4 Chwefror 1972 gyda’r nod o “feithrin gwybodaeth ac arfer chwaraeon a hamdden gorfforol ymhlith y cyhoedd yn gyffredinol yng Nghymru a darparu cyfleusterau ar gyfer hynny”.