Skip to main content

Cyhoeddiadau Allweddol

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Cyhoeddiadau Allweddol

Llyfrgell o ddogfennau Chwaraeon Cymru a dogfen ar gyfer chwaraeon yng Nghymru. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar [javascript protected email address]

 

Adolygiad A Chyfrifon Blynyddol

Adolygiad a Chyfrifon Blynyddol Chwaraeon Cymru 2022-23

Adolygiad a Chyfrifon Blynyddol y Loteri Chwaraeon Cymru 2022-23

Adolygiad a Chyfrifon Blynyddol Chwaraeon Cymru 2021-22

Adolygiad a Chyfrifon Blynyddol y Loteri Chwaraeon Cymru 2021-22

Adolygiad a Chyfrifon Blynyddol Chwaraeon Cymru 2020-21

Adolygiad a Chyfrifon Blynyddol y Loteri Chwaraeon Cymru 2020-21

Adolygiad a Chyfrifon Blynyddol Chwaraeon Cymru 2019-20

Adolygiad a Chyfrifon Blynyddol y Loteri Chwaraeon Cymru 2019-20

 

Addroddiad Blynyddol Integredig Chwaraeon Cymru 2020-2021

Chwaraeon Cymru Adroddiad Blynddol Integredig 2019 - 20

 

Yr Iaith Gymraeg

Safonau Iaith Gymraeg Chwaraeon Cymru

Adroddiad Blynyddol ar Safonau'r Iaith Gymraeg 2022-23

Mae adroddiad Safonau’r Gymraeg ar gyfer 2020-21 yn rhan o Adroddiad Integredig Blynyddol 2020-21.  Mae adroddiad Safonau’r Gymraeg ar gyfer 2021-22 yn rhan o Adolygiad a Chyfrifon Blynyddol Chwaraeon Cymru 2021-22.  

Adroddiad Blynyddol ar Safonau'r Iaith Gymraeg 2019/20

Adroddiad Blynyddol ar Safonau’r Iaith Gymraeg 2018/19

 

Adolygiad Chwaraeon Cymru 

Mae’r adran hon yn cynnwys dogfennau sy’n tracio cynnydd yn erbyn camau gweithredu’r adolygiad. 

Adolygiad Chwaraeon Cymru – Adroddiad Annibynnol

 

Grant Chwaraeon Cymru – Telerau ac Amodau

Cyn i chi wneud cais am grant gan Chwaraeon Cymru, dylech ddarllen copi o'n Telerau ac Amodau.

 

Grant Chwaraeon Cymru – Telerau ac Amodau

Cyn i chi wneud cais am grant gan Chwaraeon Cymru, dylech ddarllen copi o'n Telerau ac Amodau.

 

Polisi Pryderon a Chwynion Chwaraeon Cymru

Polisi Pryderon a Chwynion Chwaraeon Cymru

 

Gweithdrefn Apeliadau yn Erbyn Penderfyniadau Buddsoddi

Gweithdrefn Apeliadau yn Erbyn Penderfyniadau Buddsoddi