Am Bwrdd Chwaraeon Cymru

Aelodau Bwrdd

Penodir aelodau i fwrdd Chwaraeon Cymru gan Lywodraeth Cymru.Fel y sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru, penodir Aelodau Bwrdd er mwyn gwneud y canlynol:hybu manteision chwaraeon a gweithgarwch…

Darllen Mwy

Mwy o wybodaeth

Ein Dyletswyddau

Rydyn ni eisiau galluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu fel bod pawb yn gallu bod yn actif a mwynhau chwaraeon am oes.Ac fel corff sy’n cael arian cyhoeddus, mae gennym ni gyfrifoldeb i ddeall anghenion ac amgylchiadau pawb sydd eisiau cymryd rhan mewn…

Darllen Mwy

Rhyddid Gwybodaeth

Gall unrhyw berson wneud cais am wybodaeth yn ysgrifenedig gan Chwaraeon Cymru. Rhaid i ni ddarparu ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith.

Darllen Mwy