Main Content CTA Title
  1. Hafan
  2. Athrofa Chwaraeon Cymru

Athrofa Chwaraeon Cymru

Beth yw Athrofa Chwaraeon Cymru?

Mae ein tîm yn Athrofa Chwaraeon Cymru yn cefnogi athletwyr Cymru i sicrhau llwyddiant ar lwyfan y byd.

Mae ein tîm ni’n cynnwys ymarferwyr gwyddoniaeth a meddygaeth a chynghorwyr perfformiad, ynghyd â chynorthwywyr o Sefydliad Gwyddorau Perfformio Cymru (WIPS). 

Mae ein hymarferwyr wedi gweithio ym mhob cwr o’r byd, mewn gemau aml-chwaraeon mawr ac mewn gwersylloedd hyfforddi rhyngwladol. Gan ddarparu cefnogaeth i gyrff rheoli chwaraeon cenedlaethol, helpodd gwaith y tîm i sicrhau bod Cymru’n cael ei Gemau Cymanwlad mwyaf llwyddiannus erioed yn 2018 gan ddychwelyd adref gyda 36 o fedalau - 10 aur, 12 arian ac 14 efydd.

Rhaglen Cefnogi Cenedlaethol

Athrofa Gwyddoniaeth Perfformiad Cymru

Mae Athrofa Gwyddoniaeth Perfformiad Cymru (WIPS) yn cael ei harwain gan Brifysgol Abertawe mewn cydweithrediad â phartneriaid academaidd (Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru) gan gynnal prosiectau…

Darllen Mwy

Ein dull o weithredu

Ein dull o weithredu yw trin pob unigolyn fel person, cyn eu bod yn athletwr neu’n bencampwr.  Er bod ennill yn bwysig, lles ac iechyd sy’n dod gyntaf.

Rydyn ni’n mabwysiadu’r athroniaeth ar ein cyfer ein hunain a’n staff hefyd. Rydyn ni’n buddsoddi mewn datblygiad personol i gefnogi twf pob unigolyn i ddarparu gwell gwasanaeth i chwaraeon yng Nghymru yn y pen draw. 

Mae ein holl ddisgyblaethau – seicoleg, ffisioleg, ffisiotherapi, ffordd o fyw yn perfformio, dadansoddi perfformiad, meddygaeth chwaraeon – yn cydweithio’n agos i sicrhau bod ein gwaith ni’n gyfannol.

Yn ceisio gwella drwy’r amser, rydyn ni’n mesur ymddygiad ac ansawdd ein rhyngweithio. Rydyn ni bob amser yn ceisio gwella ein harbenigedd dechnegol ac mae ein hadrodd yn ôl yn adlewyrchu ar adborth yr athletwyr a’r staff. 

Cyfleoedd

Rydyn ni’n cynnal rhaglen Interniaeth flynyddol i Fyfyrwyr, ar gyfer y rhai sy’n dilyn addysg ôl-radd berthnasol. Mae ein rhaglen yn rhedeg fel rheol rhwng mis Hydref a mis Awst. Os hoffech chi wneud cais am fod yn rhan o’n grŵp nesaf, siaradwch gydag arweinydd eich cwrs ôl-radd

Am swyddi gwag, ewch i’n tudalennau recriwtio ble gallwch gofrestru ar gyfer hysbysiadau am swyddi.

Sylwer nad ydym yn gallu cynnig profiad gwaith.

Cyhoeddi Chwaraeon Cymru fel hwb Team GB ar gyfer y Gemau Olympaidd

Bydd Athrofa Chwaraeon Cymru yn gartref i ran allweddol o Team GB yn ystod y Gemau Olympaidd.

Darllen Mwy