Skip to main content

Sut mae'r Loteri Genedlaethol yn Cefnogi Chwaraeon Elitaidd yng Nghymru

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Sut mae'r Loteri Genedlaethol yn Cefnogi Chwaraeon Elitaidd yng Nghymru

Heb arian gan y Loteri Genedlaethol, ni fyddai llawer o'r gefnogaeth rydym yn ei rhoi i athletwyr elitaidd yng Nghymru yn bosibl. Byddai cyfansoddiad Team GB yn edrych yn wahanol iawn heb yr holl docynnau Lotto a Thunderball sydd wedi’u prynu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd cist y Loteri Genedlaethol gwerth tua £21 miliwn yn cefnogi chwaraeon Cymru yn 2021/22, gyda £9.9 miliwn o’r swm yma’n cefnogi chwaraeon elitaidd. Mae'r arian hwn yn helpu athletwyr elitaidd i gael mynediad at gyfleusterau, cefnogaeth, hyfforddiant a chyngor o safon byd i'w helpu i gyflawni eu nodau Olympaidd.

Mae cyllid y Loteri wedi helpu i dalu am gyfleusterau fel Stadiwm y Principality, Pwll Cenedlaethol Cymru a Felodrom Cenedlaethol Geraint Thomas. Mae'r lleoliadau chwaraeon eiconig hyn yn gwthio athletwyr elitaidd yng Nghymru i fod ar eu gorau.

Mae gwasanaethau cymorth hanfodol - gan gynnwys y rhai a ddarperir yn Athrofa Chwaraeon Cymru - mewn meysydd fel maeth, cyngor perfformiad, cynlluniau hyfforddi a ffisiotherapi, yn cael eu pweru gan gyllid y Loteri Genedlaethol. Mae'r holl ddisgyblaethau hyn yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod athletwyr o Gymru yn perfformio ar eu gorau ar y lefelau uchaf mewn chwaraeon rhyngwladol.

 

Mae Brian Davies, y Cyfarwyddwr Systemau Chwaraeon yn Chwaraeon Cymru, yn credu bod cyllid y Loteri Genedlaethol wedi bod yn hanfodol ar bob lefel mewn chwaraeon yng Nghymru yn ystod y misoedd diwethaf a dywedodd: “Mae’n newid bywydau - ar lefel gymunedol ac elitaidd.

“Dyna’n union beth mae wedi’i gynllunio i’w wneud. Ni yw wedi cael ei gynllunio i wneud ychydig o bobl yn filiwnyddion yn unig. Mae'r Loteri wedi bod yn gwbl allweddol i’r byd chwaraeon yng Nghymru yn ei gyfanrwydd. ”

Calum Jarvis jumping off the blocks at Gold Coast 2018
Calum Jarvis.

 

Mae athletwyr fel Natalie Powell a Lauren Price yn mynd i Tokyo eleni ar ôl cael cefnogaeth ac arweiniad a wnaed yn bosibl drwy'r Loteri Genedlaethol. Buddsoddwyd swm syfrdanol o £1.75 biliwn yng Nghymru ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau bron i 25 mlynedd yn ôl.

Diolch i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol - rydych chi'n rhan bwysig o'r tîm.

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon Perfformiad Uwch

Y pencampwr sboncen iau sy’n breuddwydio am fwy o lwyddiant

Ar ôl cael blas ar fuddugoliaeth yn Rowndiau Cenedlaethol Dan 15 Ieuenctid Prydain yn ddiweddar, mae’r…

Darllen Mwy

Dau dîm cenedlaethol Cymru sy'n anelu at ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Mae chwaraeon menywod yng Nghymru yn mynd o nerth i nerth mewn penwythnos hollbwysig mewn hanes. Mae…

Darllen Mwy

Helen Ward: Cydbwyso bod yn fam gyda sgorio goliau ar Sul y Mamau

Mae Helen Ward yn credu bod chwaraeon yn symud i'r cyfeiriad iawn o ran delio â beichiogrwydd a bod…

Darllen Mwy