Skip to main content

Sut mae'r Loteri Genedlaethol yn Cefnogi Chwaraeon Elitaidd yng Nghymru

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Sut mae'r Loteri Genedlaethol yn Cefnogi Chwaraeon Elitaidd yng Nghymru

Heb arian gan y Loteri Genedlaethol, ni fyddai llawer o'r gefnogaeth rydym yn ei rhoi i athletwyr elitaidd yng Nghymru yn bosibl. Byddai cyfansoddiad Team GB yn edrych yn wahanol iawn heb yr holl docynnau Lotto a Thunderball sydd wedi’u prynu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd cist y Loteri Genedlaethol gwerth tua £21 miliwn yn cefnogi chwaraeon Cymru yn 2021/22, gyda £9.9 miliwn o’r swm yma’n cefnogi chwaraeon elitaidd. Mae'r arian hwn yn helpu athletwyr elitaidd i gael mynediad at gyfleusterau, cefnogaeth, hyfforddiant a chyngor o safon byd i'w helpu i gyflawni eu nodau Olympaidd.

Mae cyllid y Loteri wedi helpu i dalu am gyfleusterau fel Stadiwm y Principality, Pwll Cenedlaethol Cymru a Felodrom Cenedlaethol Geraint Thomas. Mae'r lleoliadau chwaraeon eiconig hyn yn gwthio athletwyr elitaidd yng Nghymru i fod ar eu gorau.

Mae gwasanaethau cymorth hanfodol - gan gynnwys y rhai a ddarperir yn Athrofa Chwaraeon Cymru - mewn meysydd fel maeth, cyngor perfformiad, cynlluniau hyfforddi a ffisiotherapi, yn cael eu pweru gan gyllid y Loteri Genedlaethol. Mae'r holl ddisgyblaethau hyn yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod athletwyr o Gymru yn perfformio ar eu gorau ar y lefelau uchaf mewn chwaraeon rhyngwladol.

 

Mae Brian Davies, y Cyfarwyddwr Systemau Chwaraeon yn Chwaraeon Cymru, yn credu bod cyllid y Loteri Genedlaethol wedi bod yn hanfodol ar bob lefel mewn chwaraeon yng Nghymru yn ystod y misoedd diwethaf a dywedodd: “Mae’n newid bywydau - ar lefel gymunedol ac elitaidd.

“Dyna’n union beth mae wedi’i gynllunio i’w wneud. Ni yw wedi cael ei gynllunio i wneud ychydig o bobl yn filiwnyddion yn unig. Mae'r Loteri wedi bod yn gwbl allweddol i’r byd chwaraeon yng Nghymru yn ei gyfanrwydd. ”

Calum Jarvis jumping off the blocks at Gold Coast 2018
Calum Jarvis.

 

Mae athletwyr fel Natalie Powell a Lauren Price yn mynd i Tokyo eleni ar ôl cael cefnogaeth ac arweiniad a wnaed yn bosibl drwy'r Loteri Genedlaethol. Buddsoddwyd swm syfrdanol o £1.75 biliwn yng Nghymru ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau bron i 25 mlynedd yn ôl.

Diolch i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol - rydych chi'n rhan bwysig o'r tîm.

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon Perfformiad Uwch

Hyfforddwyr Cymru yn Tokyo 2020

Nid Jake Heyward a Joe Brier oedd yr unig Gymry a oedd yn gobeithio cael effaith pan ddechreuodd y rhaglen…

Darllen Mwy

Harriet Jones: Y babi dŵr o Gaerdydd sy’n barod i gynhyrfu’r dyfroedd

Bydd Harriet Jones yn cystadlu yn ystod penwythnos agoriadol Gemau Olympaidd Tokyo ond dechreuodd y…

Darllen Mwy

Llewod Prydain: Ble Dechreuodd y Cyfan i Lewod Cymru

Ar hyn o bryd mae Llewod Prydain ac Iwerddon ar daith yn Ne Affrica gyda charfan sy'n cynnwys llawer…

Darllen Mwy