Skip to main content

Galluogi i Chwaraeon yng Nghymru Ffynnu

NI YW CHWARAEON CYMRU. 

Rydyn ni eisiau gweld cenedl iachach a mwy actif. Rydyn ni eisiau i bob person ifanc gael cychwyn gwych mewn bywyd fel eu bod yn gallu mynd ymlaen i fwynhau oes o chwaraeon. 

Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Arolwg yn datgelu arferion ymarfer yn ystod y cyfyngiadau symud

Dyma wybodaeth ryfeddol am lefelau gweithgarwch y genedl yn ystod y cyfyngiadau symud…

Darllen Mwy

#CymruActif

Croeso i #CymruActif – ein hymgyrch i gadw Cymru’n symud yn ystod argyfwng y Coronafeirws.

Darllen Mwy