Skip to main content

Galluogi i Chwaraeon yng Nghymru Ffynnu

NI YW CHWARAEON CYMRU. 

Rydyn ni eisiau gweld cenedl iachach a mwy actif. Rydyn ni eisiau i bob person ifanc gael cychwyn gwych mewn bywyd fel eu bod yn gallu mynd ymlaen i fwynhau oes o chwaraeon. 

Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

ALLWEDD ADNODDAU I GLYBIAU CYMUNEDOL A GWIRFODDOLWYR

Atebion Clwb

Help i Glybiau Chwaraeon a Gwirfoddolwyr yng Nghymru

Darllen Mwy

Calon Chwaraeon Cymru - Pennod 3

Chwarae Fideo