Skip to main content

Galluogi i Chwaraeon yng Nghymru Ffynnu

NI YW CHWARAEON CYMRU. 

Rydyn ni eisiau gweld cenedl iachach a mwy actif. Rydyn ni eisiau i bob person ifanc gael cychwyn gwych mewn bywyd fel eu bod yn gallu mynd ymlaen i fwynhau oes o chwaraeon. 

Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

£4 miliwn i helpu i Ddiogelu a Pharatoi clybiau a sefydliadau chwaraeon cymunedol yng Nghymru.

Cronfa Cymru Actif

Cefnogaeth i Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol.

Darllen Mwy

Ffilm - Chwaraeon awyr agored trefnus yn ailddechrau yng Nghymru

Chwarae Fideo