Skip to main content

Galluogi i Chwaraeon yng Nghymru Ffynnu

NI YW CHWARAEON CYMRU. 

Rydyn ni eisiau gweld cenedl iachach a mwy actif. Rydyn ni eisiau i bob person ifanc gael cychwyn gwych mewn bywyd fel eu bod yn gallu mynd ymlaen i fwynhau oes o chwaraeon. 

Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Cefnogaeth gyda’r coronafeirws

CRONFA GWEITHWYR LLAWRYDD CHWARAEON

Mae’r Gronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon wedi'i chynllunio i helpu gweithwyr llawrydd ym maes chwaraeon…

Darllen Mwy

Cronfa Cymru Actif

Cefnogaeth i Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol.

Darllen Mwy

Ymgyrch #CYMRUACTIF

#CymruActif - yn helpu i gadw’r genedl yn heini ac yn actif yn ystod pandemig y Coronafeirws.

Darllen Mwy

Newyddion Diweddaraf

Seren Glynebwy’n anelu at gyrraedd yr uchelfannau

Os gall Charlotte Carey ddangos yr un penderfyniad yn y cystadlaethau cymhwyso Olympaidd ag y mae wedi'i…

Darllen Mwy

Gyda chwaraeon ar lawr gwlad wedi’u gohirio, mae clybiau'n paratoi ar gyfer dyfodol mwy disglair

Er bod y cyfyngiadau symud wedi gohirio chwaraeon ar lawr gwlad eto, mae cannoedd o glybiau ledled Cymru’n…

Darllen Mwy

CLWB TAEKWONDO YN BRWYDRO YMLAEN AR GYFER Y DYFODOL: Cronfa Cymru Actif

Bydd unrhyw un sydd wedi mwynhau gwylio Jade Jones, enillydd medal aur Olympaidd dwbl Cymru, yn gwybod…

Darllen Mwy