Skip to main content

Galluogi i Chwaraeon yng Nghymru Ffynnu

NI YW CHWARAEON CYMRU. 

Rydyn ni eisiau gweld cenedl iachach a mwy actif. Rydyn ni eisiau i bob person ifanc gael cychwyn gwych mewn bywyd fel eu bod yn gallu mynd ymlaen i fwynhau oes o chwaraeon. 

Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

#CymruActif

Croeso i #CymruActif – ein hymgyrch i gadw Cymru’n symud yn ystod argyfwng y Coronafeirws.

Darllen Mwy

Gwybodaeth Ymgeisio

Cronfa Cymorth Mewn Argyfwng

Gwybodaeth Bwysig:Rydym yn ymddiheuro am yr ychydig o oedi gyda lansio’r ffurflen gais ar-lein. Rydym yn gweithio’n galed i wneud y system yn fyw cyn gynted â phosib. Ni fydd yr oedi’n effeithio ar yr amserlen ar gyfer y penderfyniadau cyntaf am gyllid,…

Darllen Mwy