Skip to main content
  1. Hafan
  2. Addysg ac Athrawon

Addysg ac Athrawon

Mae Chwaraeon Cymru yn gweithio’n agos gyda’r sector addysgu yng Nghymru i ddarparu cyngor, adnoddau a chyllid i ddatblygu unigolion actif sy’n gallu mwynhau chwaraeon am oes.

Mae ein gwaith ar gyfer pob math o amgylcheddau addysg. Mae ysgolion yn hynod bwysig, ond felly hefyd meithrinfeydd, colegau, sefydliadau addysg uwch ac eraill sy’n darparu dysgu mewn gwahanol gamau ym mywyd person.

Mae ein hamcan yn syml – pob person yng Nghymru yn Llythrennog yn Gorfforol.

Uchafbwyntiau Cynnwys - Addysg ac Athrawon

Llysgenhadon Ifanc

Ar hyn o bryd, mae mwy na 3000 o Lysgenhadon Ifanc mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru.…

Darllen Mwy

Citbag

Adnoddau chwaraeon a gweithgareddau am ddim i ysgolion ac athrawon

Darllen Mwy

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Mae’r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn rhoi cyfle i blant ledled Cymru leisio eu barn am chwaraeon a’u lles.…

Darllen Mwy