Skip to main content

Chwaraeon mewn Ysgolion

Mae ysgolion yn chwarae rhan hanfodol mewn cael pobl ifanc i fod yn actif a chreu mwynhad gydol oes o chwaraeon.

Drwy chwaraeon cwricwlaidd ac allgyrsiol, dylai fod cyfleoedd drwy y dydd i gymryd rhan.

Mae ein gwaith gydag ysgolion yn cynnwys darparu adnoddau, cynnal ymchwil a chefnogi rhaglenni.

Prif Gynnwys - Chwaraeon mewn Ysgolion

Llysgenhadon Ifanc

Ar hyn o bryd, mae mwy na 3000 o Lysgenhadon Ifanc mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru.…

Darllen Mwy

Llythrennedd Corfforol

Mae ein hamcan yn syml – pob person yng Nghymru yn Llythrennog yn Gorfforol. Beth yw Llythrennedd Corfforol?…

Darllen Mwy

Plas Menai

Os ydych chi’n chwilio am antur awyr agored, mae gan Blas Menai bopeth. Dyma’r Ganolfan Awyr Agored…

Darllen Mwy

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon mewn Ysgolion

Helpu ein plant i ffynnu mewn chwaraeon – sesiwn i rieni

Rydyn ni i gyd wedi gweld rhieni’n gweiddi anogaeth a chyngor o’r llinell ochr wrth i’w rhai bach redeg…

Darllen Mwy

O’r Ystafell Ddosbarth i Tokyo – y jyglo diddiwedd i gyrraedd y Gemau Olympaidd

Mae Leah Wilkinson yn paratoi i fod yn athletwraig lawn amser er mwyn gwireddu ei breuddwyd Olympaidd.Mae…

Darllen Mwy

Hyfforddwr eithriadol, Sion, yn ennill gwobr gwaddol y Llysgenhadon Ifanc

Allan o'r miloedd o bobl ifanc sydd wedi ffynnu diolch i gynllun y Llysgenhadon Ifanc yng Nghymru yn…

Darllen Mwy