Skip to main content
  1. Hafan
  2. Chwaraeon mewn Ysgolion

Chwaraeon mewn Ysgolion

Mae ysgolion yn chwarae rhan hanfodol mewn cael pobl ifanc i fod yn actif a chreu mwynhad gydol oes o chwaraeon.

Drwy chwaraeon cwricwlaidd ac allgyrsiol, dylai fod cyfleoedd drwy y dydd i gymryd rhan.

Mae ein gwaith gydag ysgolion yn cynnwys darparu adnoddau, cynnal ymchwil a chefnogi rhaglenni.

Prif Gynnwys - Chwaraeon mewn Ysgolion

Llysgenhadon Ifanc

Ar hyn o bryd, mae mwy na 3000 o Lysgenhadon Ifanc mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru.…

Darllen Mwy

Llythrennedd Corfforol

Mae ein hamcan yn syml – pob person yng Nghymru yn Llythrennog yn Gorfforol. Beth yw Llythrennedd Corfforol?…

Darllen Mwy

Plas Menai

Os ydych chi’n chwilio am antur awyr agored, mae gan Blas Menai bopeth. Dyma’r Ganolfan Awyr Agored…

Darllen Mwy

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon mewn Ysgolion

Citbag ar ei newydd wedd yn llawn ysbrydoliaeth i athrawon sy'n cyflwyno iechyd corfforol a lles mewn ysgolion

Citbag ar ei newydd wedd yn llawn ysbrydoliaeth i athrawon sy'n cyflwyno iechyd corfforol a lles mewn…

Darllen Mwy

Sut gwnaeth chwaraeon ysgol helpu Bethan Lewis i gyrraedd Cwpan Rygbi’r Byd

Mae Bethan yn credu mai’r amrywiaeth o chwaraeon a brofodd fel merch ifanc a ddysgodd gymaint o wersi…

Darllen Mwy

Mae angen i chwaraeon newid gyda’r amserau i weddu i anghenion pobl ifanc

Mae Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022 wedi canfod nad yw dros draean o ddisgyblion yn gwneud unrhyw weithgarwch…

Darllen Mwy