Skip to main content

Chwaraeon mewn Ysgolion

Mae ysgolion yn chwarae rhan hanfodol mewn cael pobl ifanc i fod yn actif ac mewn sefydlu’r blociau adeiladu ar gyfer mwynhad o chwaraeon am oes.

Drwy chwaraeon cwricwlaidd ac allgyrsiol, rhaid cynnig cyfleoedd i gymryd rhan drwy gydol y diwrnod ysgol.

Mae Chwaraeon Cymru wedi datblygu adnoddau i gefnogi athrawon a staff ysgolion yn y cam cynradd ar gyfer chwaraeon allgyrsiol mewn ysgolion cynradd.

Rydyn ni’n gweithio gydag awdurdodau lleol i gasglu data am gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ysgolion drwy’r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol.

Rydyn ni’n buddsoddi mewn awdurdodau lleol i gyflwyno rhaglenni gweithgarwch sy’n cysylltu chwaraeon ysgol gyda chwaraeon yn y gymuned leol.

Ac rydyn ni’n cefnogi rhaglenni fel rhaglen y Llysgenhadon Ifanc, sydd wedi datblygu byddin o arweinwyr ifanc ledled Cymru.

Gallwch weld mwy am ein gwaith ni gydag ysgolion isod.

Prif Gynnwys - Chwaraeon mewn Ysgolion

Llysgenhadon Ifanc

Ar hyn o bryd, mae mwy na 3000 o Lysgenhadon Ifanc mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru.…

Darllen Mwy

Llythrennedd Corfforol

Mae ein hamcan yn syml – pob person yng Nghymru yn Llythrennog yn Gorfforol. Beth yw Llythrennedd Corfforol?…

Darllen Mwy

Plas Menai

Os ydych chi’n chwilio am antur awyr agored, mae gan Blas Menai bopeth. Dyma’r Ganolfan Awyr Agored…

Darllen Mwy

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon mewn Ysgolion

Helpu ein plant i ffynnu mewn chwaraeon – sesiwn i rieni

Rydyn ni i gyd wedi gweld rhieni’n gweiddi anogaeth a chyngor o’r llinell ochr wrth i’w rhai bach redeg…

Darllen Mwy

O’r Ystafell Ddosbarth i Tokyo – y jyglo diddiwedd i gyrraedd y Gemau Olympaidd

Mae Leah Wilkinson yn paratoi i fod yn athletwraig lawn amser er mwyn gwireddu ei breuddwyd Olympaidd.Mae…

Darllen Mwy

Hyfforddwr eithriadol, Sion, yn ennill gwobr gwaddol y Llysgenhadon Ifanc

Allan o'r miloedd o bobl ifanc sydd wedi ffynnu diolch i gynllun y Llysgenhadon Ifanc yng Nghymru yn…

Darllen Mwy