Main Content CTA Title
  1. Hafan
  2. Ein Cyfleusterau

Ein Cyfleusterau

Mae Chwaraeon Cymru yn gweithredu ac yn berchen ar y ddwy ganolfan genedlaethol yng Nghymru – un yn y gogledd ac un yn y de.

Gogledd Cymru yw cartref Plas Menai, y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru. Mae mewn lleoliad perffaith ar gyfer antur awyr agored wedi’i lleoli ar lan Afon Menai, ar safle hwylus rhwng Bangor a Chaernarfon ar arfordir Gogledd Cymru. Mae’r Ganolfan yn agos at Barc Cenedlaethol Eryri ac mae’n edrych draw am Ynys Môn ar draws y Fenai.

Wedi’i lleoli yng Ngerddi Sophia, mae’r Ganolfan Genedlaethol yng Nghaerdydd yn gartref i Chwaraeon Cymru.

Yn hwb ar gyfer perfformiad uchel a chwaraen cymunedol, mae gan y ganolfan wasanaethau a chyfleusterau ar gyfer athletwyr gorau Cymru, swyddfeydd ar gyfer cyrff rheoli cenedlaethol ac amrywiaeth o gyfleusterau mynediad cyhoeddus.

Plas Menai

Os ydych chi’n chwilio am antur awyr agored, mae gan Blas Menai bopeth. Dyma’r Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru ac mae ar lan Afon Menai yng Ngogledd Cymru.

Find out more about the National Outdoor Centre

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yw cartref chwaraeon yng Nghymru. Mae Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru wedi’i lleoli yng nghanol Dinas Caerdydd ond eto mae wedi’i hamgylchynu gan barcdir hardd sy’n amgylchedd delfrydol i’r holl ddefnyddwyr.

Find out more about Sport Wales National Centre, Cardiff