Skip to main content

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

  1. Hafan
  2. Ein Cyfleusterau
  3. Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Gan gadw at fesurau hylendid a diogelwch llym, rydyn ni’n darparu cymaint o gyfleoedd â phosib i’n haelodau, a'r cyhoedd, i fod yn actif ac ymarfer. 

Fe gewch chi hyd i wybodaeth allweddol isod am beth sydd ar gael a beth i’w ddisgwyl pan rydych yn ymweld â ni. 

Oriau Agor

 Oriau Agor Y GanolfanOriau Agor Y DderbynfaMynediad Olaf
Llun - Gwener06:30 - 22:3008:00 – 21:3021:30
Sadwrn - Sul08:00 - 20:0008:00 – 20:0019:30

Gwybodaeth Allweddol

  • Gwisgwch orchudd wyneb bob amser pan fyddwch yn y Ganolfan ar wahân i'r adeg pan fyddwch yn cymryd rhan mewn camp neu ymarfer.
  • Glanhewch/diheintiwch eich dwylo'n rheolaidd yn ystod eich ymweliad.
  • Glanhewch yr offer cyn ac ar ôl ei ddefnyddio gyda'r cynhyrchion glanhau sydd wedi’u darparu.
  • Cofiwch gyrraedd ar amser, yn barod i ymarfer, a gadael y Ganolfan cyn gynted ag y bydd eich sesiwn wedi gorffen.Rhaid I chi archebu a thalu cyn ymweld a’r ganolfan.
  • Asesiad risg wedi'i gynnal ac ar gael – siaradwch ag aelod o staff i gael rhagor o fanylion
  • Am fwy o wybodaeth neu I archebu, ffoniwch 0300 300 3123.

Os ydych chi’n dangos unrhyw symptomau COVID-19, cofiwch gansio eich archeb. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth