Skip to main content

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

  1. Hafan
  2. Ein Cyfleusterau
  3. Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Mae Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yn eiddo i Chwaraeon Cymru ac yn cael ei rheoli ganddo. Caiff y defnyddwyr fynediad i gyfleusterau un o ganolfannau chwaraeon mwyaf y wlad, gyda’r offer gorau, a chyfle i fwynhau cyfleusterau o’r un safon â’r rhai a ddarperir i’n hathletwyr elitaidd.

Fe gewch chi hyd i wybodaeth allweddol isod am beth sydd ar gael a beth i’w ddisgwyl pan rydych yn ymweld â ni. 

Gwybodaeth Allweddol COVID

  • Gwisgwch orchudd wyneb bob amser pan fyddwch yn y Ganolfan (oni bai eich bod wedi’ch eithrio neu pan fyddwch yn cymryd rhan mewn camp neu ymarfer).
  • Glanhewch/diheintiwch eich dwylo'n rheolaidd yn ystod eich ymweliad.
  • Cadwch bellter cymdeithasol ym mhob rhan o’r Ganolfan pan fydd hynny’n bosib.
  • Glanhewch yr offer cyn ac ar ôl ei ddefnyddio gyda'r cynhyrchion glanhau sydd wedi’u darparu (os yw hynny’n berthnasol).
  • Cofiwch gyrraedd ar amser (yn barod i ymarfer os yw hynny’n bosib), a gadael y Ganolfan yn brydlon ar ôl i'ch sesiwn orffen. Rydym yn eich annog i archebu a thalu cyn ymweld â’r ganolfan.
  • Gwnewch brofion llif unffordd yn unol â chyfarwyddyd y llywodraeth.
  • Mae Asesiadau Risg Covid yn cael eu cynnal ac ar gael – siaradwch ag aelod o staff i gael rhagor o fanylion

Os ydych chi’n dangos unrhyw symptomau COVID-19, cofiwch gansio eich archeb. 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.