Defnydd cyhoeddus o gyfleusterau

Er bod ein cyfleusterau ni wedi cael eu cynllunio i helpu athletwyr elitaidd i gyrraedd brig eu camp, gallwch ddod yn aelod i ddefnyddio ein hystafelloedd ffitrwydd ni. 

Mae aelodau’n elwa o brisiau is wrth archebu cyfleusterau, fel cyrtiau badminton a chaeau pêl droed pump bob ochr, yn ogystal â’n llety gwely a brecwast.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ffitrwydd, gan gynnwys Pilates, Sbin, Bocsarfer a thennis bwrdd Dros 50 oed.

#CymruActif

Croeso i #CymruActif – ein hymgyrch i gadw Cymru’n symud yn ystod argyfwng y Coronafeirws.

Darllen Mwy