Skip to main content

Campfa Cardio a Phwysau Rhydd

CAMPFA CARDIO A PHWYSAU RHYDD

Yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru mae gennym ni gampfa Gardio a phwysau rhydd ac mae’r aelodau’n cael mynediad i'r ddwy gampfa yn ystod eu hymweliad. 

Ymsefydlu

Er mwyn defnyddio’r gampfa cardio neu bwysau rhydd bydd rhaid i chi fod yn aelod o Ganolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru. Rhaid i bob aelod gwblhau hyfforddiant cyflwyniadol cyn defnyddio’r gampfa

Cyfyngiadau Oeoran

Campfa Cardio/Pwysau Rhydd Ieuenctid 14-15 oed i fod yng nghwmni Aelod (18+). Dim plant dan 14 oed. 

Dosbarthiadau Ffitrwydd: Ieuenctid 14-15 oed i fod yng nghwmni person cyfrifol (16+). Dim plant dan 14 oed.

Campfa Cardio

Cardio

Phwysau Rhydd

Free weights
free weights 2