Skip to main content

Campfa Cardio a Phwysau Rhydd

CAMPFA CARDIO A PHWYSAU RHYDD

Campfa CardioCampfa Pwysau Rhydd
Beic Talsyth Gyda Sedd               Pwli Cebl Deuol   
X5 Melin GerddedPeiriant Rhwyfo Ôl / Tynnu i Lawr Ochrol
Beic Atom X Watt Peiriant Codi Coesau
1kg – 10kg Dymbelau             Offer Ymestyn Coesau
Peiriant Rhwyfo Concept 2   Offer Cyrlio Coesau
X3   Peiriant Croes-ymarfer Peiriant Rhwyfo Ôl Gyda Sedd
 X5 Mainc Addasadwy
 2.5kg – 45kg - Dymbelau             
 X2 Caets Codi
 X2 Llwyfan Codi
 X2 BeicWatt
 Peiriant Cyrlio
 Peiriant Smith
 Mainc pwysau fflat 
 Mainc pwysau ymwrthedd

Ymsefydlu

Er mwyn defnyddio’r gampfa cardio neu bwysau rhydd bydd rhaid i chi fod yn aelod o Ganolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru. Rhaid i bob aelod gwblhau hyfforddiant cyflwyniadol cyn defnyddio’r gampfa

Cyfyngiadau Oeoran

Campfa Cardio/Pwysau Rhydd Ieuenctid 14-15 oed i fod yng nghwmni Aelod (18+). Dim plant dan 14 oed. 

Dosbarthiadau Ffitrwydd: Ieuenctid 14-15 oed i fod yng nghwmni person cyfrifol (16+). Dim plant dan 14 oed.

Campfa Cardio

Cardio Gym June 1
Cardio
Cardio Gym June 2
Cardio
Cardio Gym June 3
Cardio

Phwysau Rhydd

FW gym June 22 1
FW
FW2 Dec
FW gym June 22 2
FW