Skip to main content

Oriau Agor & Cysylltu A Ni

ORIAU AGOR

 Oriau Agor y Ganolfan  Oriau Agor y Dderbynfa  Mynediad Olaf  
Llun-Gwener   06.30-22.3008.00-21.30 21.30
Sadwrn - Sul      07.00-21.30   08.15-21.3021.00

(Rhaid i aelodau Efydd dalu am Sesiwn Deryn Cynnar yn y dderbynfa yn ystod ymweliad blaenorol)

CYSYLLTU Â NI

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio unrhyw un o’r isod:  

Rhif Ffôn: 0300 3003123

E-bost:l: [javascript protected email address]

Post:

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
Gerddi Sophia
Caerdydd
CF11 9SW

Cyfryngau Cymdeithasol: 

Instagram - @sportwalesnationalcentre

Facebook - @sportwalesnationalcentre

Twitter - @sportwalesNC

cyrraedd yma

Teithio Llesol 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ac adnoddau i helpu i gynllunio eich siwrnai ar feic, trên, bws neu gerdded yma.

Mae lleoliadau i barcio beiciau ym mhrif fynedfa’r ganolfan ac mae gorsaf feiciau OVO gerllaw yng Ngerddi Sophia.

Mae llwybrau beicio i bob cyfeiriad. Mae gan wefan Cyngor Caerdydd adnoddau i helpu i gynllunio eich siwrnai.

Trên

Mae gwasanaethau trên yn rhedeg o Orsaf Ganolog Caerdydd, mae'r orsaf 15 munud ar droed o'r Ganolfan Genedlaethol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn https://www.traveline.cymru/  

Parcio Ceir

Mae maes parcio gyda llefydd parcio i bobl anabl o flaen Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, y cyntaf i’r felin yw hi o ran parcio ac mae am ddim wrth ddefnyddio’r ganolfan.

SWNC Car Park

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
Gerddi Sophia
Ceardydd
CF11 9SW

nationalcentre@sport.wales

0300300 3123

Find Sport Wales National Centre on Google Maps